Vad ska jag fråga på anställningsintervjun?

Vad ska jag fråga på anställningsintervjun?

Funderar du på vad du ska ställa för frågor under anställningsintervjun? 

Det gör du rätt i eftersom bra frågor kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen och blir erbjuden jobbet.

Därför är det viktigt att komma väl förberedd med genomtänkta frågor som du kan arbeta in under intervjun eller ställa på slutet. För att hjälpa dig med detta har vi tagit fram tips på de bästa frågorna att ställa vid anställningsintervjun.

Frågorna nedan fungerar utmärkt som de är, men du kan också anpassa dem baserat på din kunskap om arbetsgivaren för att göra ett ännu bättre intryck. 

Vad ska du ställa för frågor? 

Det blir lättare om du delar in frågorna i tre kategorier: Frågor om företaget och avdelningen, frågor om rekryteraren och frågor om själva tjänsten.

Du kommer inte att ha tid att ställa alla dina frågor och vissa av dem kommer du att få svar på under intervjun, så sikta på två frågor inom varje kategori.

Frågor om företaget och avdelningen

När rekryteraren ber dig att ställa frågor i slutet av en anställningsintervjun är det lätt att gräva ned sig helt i frågor om tjänsten och glömma bort att frågor om företaget och avdelningen du ska jobba på. Det är ett misstag eftersom frågor om företaget visar att du bryr dig om helheten och inte bara dig själv. Fråga till exempel:

 • Hur skulle du beskriva kulturen på ert företag/avdelningen?
 • Vad har ni för utmärkande värderingar inom företaget?
 • Hur ser framtiden ut de närmaste tre till fem åren inom företaget?
 • Vilka ser ni som företagets huvudkonkurrenter?

Frågor om rekryteraren

De flesta människor tycker om att prata om sig själva, även rekryterare. Så länge som frågorna inte blir för privata och styr iväg helt från anställningsintervjun så hjälper de dig att knyta ett gynnsamt band mellan dig och rekryteraren.

Rätt frågor låter rekryteraren berätta om både sig själv och företaget samtidigt som de kan få intervjun att kännas mer som en konversation mellan två människor än som ett prov där du förväntas prestera. Fråga till exempel:

 • Vad tycker du bäst om med att arbeta här?
 • Hur länge har du jobbat här och hur har din tjänst och arbetsplatsen förändrats under den tiden?
 • Om det var upp till dig, finns det något du skulle förändra på företaget?

Dessa frågor förutsätter såklart att du intervjuas av någon som jobbar på företaget och inte av någon från en bemanningsbyrå. Skulle din intervju vara med en extern rekryterare så kan du till exempel fråga om hens uppfattning av företaget. Du kan också fråga om bemanningsbyråns nuvarande personal på arbetsplatsen har sagt om jobbet som kan vara bra att veta. 

Frågor om jobbet

Självklart ska du även ställa frågor om jobbet. Ställ frågor som är framåtblickande och visar att du redan nu förbereder dig för en tjänst på företaget och på vad du kan tillföra i den rollen. Fråga till exempel:

 • Hur skulle en vanlig arbetsvecka på jobbet se ut för mig?
 • Om jag får jobbet, vad vill ni att jag ska ha uppnått under de första 90 dagarna?
 • Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i den här tjänsten?
 • Hur fortsätter rekryteringsprocessen och när planerar ni att fatta beslut?

Bonustips: anpassa frågorna efter tjänsten

De allra bästa frågorna baserar du på din egen kunskap om företaget, avdelningen och tjänsten. En god idé är att sitta med frågorna som vi har tipsat om här när du gör dina efterforskningar för att se om du kan hitta svaren själv, innan anställningsintervjun.

Om du lyckas tar reda på att företagets bransch kommer förändras avsevärt under de närmaste åren på grund av ny teknologi, kan du försök komma på en mer specifik fråga som visar att du har koll, som till exempel: Hur planerar ni att hantera utmaningen som den nya teknologin innebär för ert företag?