Skip to main content

Vad ska jag fråga på anställningsintervjun?

Vad ska jag fråga på anställningsintervjun?

En anställningsintervju handlar inte bara om att du ska bli grillad av intervjuaren, minst lika viktigt är det att du får svar på dina frågor. Och de flesta rekryterare räknar med att du har intressanta frågor att ställa. Koncentrera dig på ämnen som är viktiga för dig och samtidigt visar på ditt intresse för företaget och tjänsten.

Ställer du inga frågor är risken att du uppfattas som passiv och ointresserad. Förbered dig därför på minst fem frågor att ställa under anställningsintervjun.

Exempel på frågor att ställa om den aktuella positionen:

• Hur kommer det sig att denna tjänst utannonseras? (Dvs. Vad hände med föregångaren?)

• Vilka är tjänstens huvudsakliga ansvarsområden?

• Vilka mål är satta för tjänsten och hur vill företaget att målen ska uppfyllas?

• På vilket sätt mäts mina prestationer?

• Vilka svårigheter kan jag stöta på för att uppnå uppsatta mål i normal fallet?

• Vilken typ av support och kompetensutveckling kan jag förvänta mig från företaget?

• Vilka är era förväntningar på mig (den som får tjänsten)?

• Vilka är mina närmsta kontaktpersoner på företaget?

Exempel på frågor om företaget:

• Varför är ert företag ett bra företag att arbeta på?

• Vad förväntar sig företaget främst från sina anställda?

• Finns det några expansionsplaner?

• Hur stor är personalomsättningen?

• Vad gör företaget för att skapa bra relationer på arbetsplatsen?

• Hur skulle ni beskriva företagskulturen?

För att även visa ditt intresse för den aktuella branschen är det en god idé att ha frågor som rör aktuella händelser på marknaden i beredskap. Det är frågor i stil med; ”Hur tror du att sammanslagningen av era två främsta konkurrenter påverkar företagets framtid?”. Normalt ska frågor om lön och övriga förmåner inte tas upp på första intervjun, det kan lätt antyda att du är mer intresserad av vad företaget har att erbjuda dig än tvärtom. Hur intervjuaren reagerar på och besvarar dina frågor ger dig en bra insikt i företaget och hjälp att avgöra om tjänsten är rätt för dig.


Back to top