Vad ska ditt kontrakt innehålla?

Vad ska ditt kontrakt innehålla?

Ett tydligt och utförligt anställningsavtal är bra inte minst om det uppstår en konflikt mellan dig och arbetsgivaren. Det finns vissa punkter som bör vara med i avtalet.

Parter
Ha tydligt nedskrivet vem som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare. Att ange mellan vilka avtalet gäller kan var bra om du exempelvis inte får ut din lön och behöver hjälp av facket att förhandla, då måste förhandlaren veta vem som är motparten.

Befattning och placeringsort
Att bara ha ”Nisse Nilsson anställs vid Bolaget AB” i sitt kontrakt är för kortfattat. Då kan din chef nämligen omplacera dig i stort sett varsomhelst och hursomhelst. LAS skyddar bara anställningen, inte befattning och lön, och arbetsgivaren har rätt att ”leda och fördela arbetet”. Därför är det en god idé att reglera vilket kontor du ska jobba på, vad din titel är, vilka arbetsuppgifter och ansvar du har. Detta garanterar inte att du inte kan få förändrade uppgifter, men det gör det svårare för arbetsgivaren att ändra din roll och placering utan ditt godkännande.

Anställningsform
Det finns tre olika anställningsformer: provanställning, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning innebär att du inte kan bli uppsagd, inte ens vid arbetsbrist, men å andra sidan kan du inte heller själv säga upp dig.

Uppsägningstiden styrs sedan 1 januari, 1997, helt av hur länge du varit anställd, din ålder har inte längre någon betydelse. Har du varit anställd mindre än två år gäller till exempel en månads uppsägning, upp till fyra år är det två månader. Säger du upp dig själv gäller en månad om inget annat anges.

Lön
Grundregeln är att inte ange några lönekrav i ansökan. Du vet ju inte då vilka förmåner som företaget kan erbjuda utöver lönen, som till exempel provision, bonus, förmånsbil och subventionerad motion. Du måste ha hela bilden för att kunna ställa ett lönekrav.

Övertids- och mertidsersättning
Det finns inga bestämmelser för övertidsersättning i lagen, men det kan däremot förekomma i vissa kollektivavtal. Normalt är att man får en extra semestervecka. Tipset är att räkna på det; en semestervecka kanske inte täcker in din övertid, kanske bör du även få högre lön?

Semester
Lagen slår fast att du ska ha minst 25 dagar. Standard är 3-5 dagar mer om du inte har övertidsersättning. Under juni, juli och augusti har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester.

Pensionsförmåner
Glöm inte bort denna bit, här finns nämligen pengar att tjäna. Det vanligaste är att företaget erbjuder en ITP-plan som innebär en ålderspension efter 28 år, sjukförmåner, livförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Den pensionen är förmånsbestämd och man får en procentsats av den lön man har då man går i pension. Andra lösningar är ofta premiebaserade.

Pratar du illa i media om ditt företag, ägnar dig åt konkurrerande verksamhet eller har en bisyssla som gör att du inte kan sköta ditt jobb har arbetsgivaren grund för avsked. Vi är skyldiga att vara lojala mot vår arbetsgivare. En del företag låter en konkurrensklausul ingå i avtalet som en extra säkerhet.

Konkurrensklausuler får bara användas om det handlar om att skydda företagshemligheter, exempelvis om du arbetar som mjukvaruutvecklare av ett nytt program. Om syftet inte är detta, är konkurrensklausulen förmodligen olaglig. Konkurrensklausuler är inte tillåtna om de används för att hålla kvar någon bara för att han eller hon har vissa kunskaper eller erfarenheter som man värdesätter. En konkurrensklausul får sträcka sig max 24 månader efter anställningens upphörande och man ska få kompensation, det vill säga lön, under denna tid.

Kan avtalet ändras?
Ditt anställningsavtal kan ändras om både du och din arbetsgivare är överens om det. Skulle din chef vilja ändra något som du inte går med på gäller det gamla avtalet tills ni är överens och du skriver under ett nytt avtal.

Hjälp
Vänd dig till facket eller en arbetsrättsjurist om du behöver råd och hjälp med ditt anställningskontrakt.