Skip to main content

Vilka uppsägningstider gäller?

Vilka uppsägningstider gäller?

En, två eller tre månader? Hur lång uppsägningstid som gäller är inte alltid självklart. Jurist Christer Löfberg på Säljarnas riksförbund hjälper oss att reda ut begreppen.

Din uppsägningstid anpassas efter anställningstid

1 januari 1997 ändrades reglerna för uppsägningstid i LAS (Lagen om anställningsskydd). Innan dess anpassades uppsägningstiden efter både anställningstid och ålder, numera är det bara anställningstid som gäller. Avtal skrivna innan 1 januari 1997 följer de gamla reglerna.
- För den anställde är uppsägningstiden enligt LAS inte längre än en månad, oavsett anställningstid, säger Christer Löfberg, jurist på Säljarnas riksförbund. Något som är viktigt att tänka på om man ska säga upp sig är att det är viktigt att säga upp sig med stil och lämna företaget med en god min.

För arbetsgivaren ökar uppsägningstiden med antal anställningsår. Här nedan ser du vad som gäller baserat på din anställningstid:

  • Upp till två år - en månads uppsägningstid
  • Upp till fyra år - två månaders uppsägningstid
  • Upp till sex år - tre månaders uppsägningstid
  • Minst sex år men kortare än åtta år - fyra månaders uppsägningstid
  • Minst åtta år men kortare än tio år - fem månaders uppsägningstid
  • Över tio år - sex månades uppsägningstid

Uppsägningstid under provanställning

När du är provanställd kan du bli uppsagd utan saklig grund och du har heller ingen normal uppsägningstid. LAS föreskriver 14 dagars uppsägningstid för provanställda. Vill din arbetsgivare avbryta din provanställning omedelbart utan att iaktta de 14 dagarna, riskerar de dels allmänt skadestånd till dig och facket och dels lön i 14 dagar för att ha brutit mot ordningsreglerna, men det kräver att den fackliga organisationen driver en process för detta.

Övergång till tillsvidareanställning

Om arbetsgivaren inte vill att en provanställning skall övergå i tillsvidareanställning, skall han/hon enligt samma lagparagraf i LAS dels meddela arbetstagaren detta 14 dagar i förväg och dels varsla vederbörandes fackliga organisation så att den får möjlighet att diskutera saken med arbetsgivaren.

Avbryta provanställning

Om den anställde vill avbryta en provanställning finns inte 14-dagarsregeln. Han/hon skall bara meddela arbetsgivaren sin avsikt tydligt och kan sedan gå direkt.

Kollektivavtal kan ha särskilda regler om provanställning.

Vad ska det stå i avtalet?

Blir du uppsagd och står utan jobb kan en månads uppsägningstid kännas som kort tid.
- Vi brukar råda våra medlemmar att diskutera uppsägningstiden då man ska skriva på ett anställningsavtal, säger Christer Löfberg. Vi rekommenderar att i avtalet skriva in en uppsägningstid på exempelvis tre månader. Du får vara beredd på att arbetsgivaren då kontrar med att du som anställd också ska iaktta längre uppsägningstid än en månad. Detta är en förhandlingsfråga och parterna kan inom vissa gränser själva bestämma hur de vill ha det.


Back to top