Skip to main content

Tjäna pengar på din pension

Tjäna pengar på din pension

Pension. Ett ord som kanske får en del att sucka ”vad krångligt” och andra att rycka på axlarna – ”det är ju så långt dit”.

– Pension är egentligen inget krångligt. Det betalas in pengar för dig. Dessa förvaltas och betalas ut när du pensioneras. Svårare än så är det egentligen inte! Det säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta och  Monsters pensionsexpert.
– Att pension ibland uppfattas som något krångligt handlar nog mer om att man får pensionsbesked från så många olika håll och det är svårt att få en överblick.

Hur fungerar tjänstepensionen?
Tjänstepension är den del av din pension som din arbetsgivare står för och denna del får en allt större betydelse för den totala pensionen. Har arbetsgivaren kollektivavtal betalar de in en viss summa pengar för dig. Saknas kollektivavtal bör man själv förhandla med arbetsgivaren om tjänstepensionen när man börjar ett nytt jobb.
– Du kan se pension som ”sparad lön” och det ska du givetvis förhandla om, konstaterar Eva. Det är rimligt att kräva samma nivå som i kollektivavtalet.

Kollektivavtalad tjänstepension är olika utformad på olika sektorer på arbetsmarknaden. Det blir allt vanligare att tjänstepensionen i huvudsak är premiebestämd, åtminstone för yngre anställda. Det betyder att premien det vill säga storleken på den inbetalning som arbetsgivaren ska göra är bestämd i förväg. Som anställd vet man alltså precis hur mycket som betalas in till pensionen. Pensionen blir sedan så stor som de inbetalade pengarna räcker till. I ett sådant system gäller det att försöka få pengarna att växa så mycket som möjligt till så låg kostnad som möjligt.

Är du född 1979 eller senare och är privattjänsteman betalar din arbetsgivare minst 4,5 % på månadslön upp till 31 938 kronor per månad. Dessutom betalas 30 % på den del av lönen som eventuellt överstiger 31 938 kronor. Detta förutsatt att du har fyllt 25 år och att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Hur placeras pengarna?
Av de inbetalade pengarna ska 50 procent placeras i en traditionell pensionsförsäkring och det finns fem alternativa bolag för detta – Alecta, AMF, Länsförsäkringar, Nordea Liv & Pension och Skandia Liv. Den andra halvan kan placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring i ett eller maximalt två olika försäkringsbolag. Inom fondförsäkring är följande försäkringsbolag valbara: AMF, Danica pension, Handelsbanken Liv, Nordea Liv & Pension, SEB Trygg Liv eller Länsförsäkringar. Den som har make, sambo och/eller barn kan överväga om man vill lägga till återbetalningsskydd och/eller efterlevandeskydd. Mer om detta går att läsa på Collectums hemsida www.collectum.se.

Inget val = Alecta Optimal Pension
Alecta är ett valbart försäkringsbolag men också icke-valsalternativet. Det betyder att om du inte gör något val kommer dina inbetalningar att placeras i Alecta Optimal Pension som är en traditionell pensionsförsäkring i Alecta. Pengarna placeras i genomsnitt till 60 procent i aktier, till 10 procent i fastigheter och till 30 procent i räntebärande papper. Du är garanterad att minst få tillbaka dina insatta pengar vid pensioneringen och garantin gäller också under hela tiden som pensionär.

Om du vill att dina kommande inbetalningar ska sparas i något annat försäkringsbolag är det bara att logga in sig på Collectums hemsida och välja någon/några nya aktörer.

Svårt att bry sig – pensionen är så långt fram i tiden!
Men varför ska man behöva tänka på pensionen redan som 25-åring?
– Kanske ser man på hur ens mor- eller farföräldrar och i vissa fall föräldrar har det; att de ju får pension och man tänker att det ordnar sig säkert – pension får väl alla? Men vi har ett systemskifte nu, förklarar Eva.
– Tidigare var man lovad pension på en viss nivå och behövde inte bry sig så mycket. Nu vet man hur mycket pengar som betalas in, men inte hur stor pensionen sedan blir. Pengar som kommer in tidigt i yrkeslivet är värda mycket eftersom det genom ränta-på-ränta-effekten blir en bra utväxling på dessa pengar.

Vad tänka på då man placerar sina pensionspengar?
Detta tipsar Eva om:
– Titta på vilka avgifter som tas ut för kapitalet varje år. Dessa variera mellan bolagen och även små skillnader i avgifter har på 35-40 års sikt betydelse för hur stor pensionen kan komma att bli.

– Titta historiskt på avkastningen. Vilka har varit duktiga där? Även om den som presterat bra inte behöver fortsätta att göra det har det visat sig att de som presterat dåligt under flera år också ofta fortsätter att göra det framöver. Tänk också på att aktier över lång tid gett bättre avkastning än räntebärande papper.

– Om du inte har make, sambo eller barn ska du absolut inte välja återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Dessa minskar nämligen storleken på din egen pension. Om du däremot har en egen familj bör du sätta dem i relation till vilka övriga försäkringar som kan betalas ut till din familj när du dör.

Har du frågor och funderingar kring din pension eller allmänna pensionsfrågor? Du som är registrerad på Monster kan ställa dina frågor direkt online till Eva. Till Pensionsforumet.


Back to top