Monsters tips om CV och personligt brev

Monsters tips om CV och personligt brev

Denna artikel är en sammanfattning av vad Monster har att erbjuda dig som vill hitta nytt jobb och vill spetsa till ditt CV. I denna CV-guide med tips och råd kan du läsa om följande:

 • Vad du ska tänka på innan du skickar en jobbansökan.
 • Vilka de vanligaste nio CV-felen är.
 • Hur du hanterar luckor i ditt CV. 
 • Vad du ska tänka på i ditt personliga brev.

Vad ska du tänka på innan du skickar en jobbansökan? 
Rekryteraren ser skillnad på en ”standardansökan” och en ansökan från någon som verkligen har läst och tagit ställning till platsannonsen. För att tolka platsannonsen kan man något förenklat dela upp den i fyra delar: arbetsbeskrivning, företagets krav på den person de vill anställa, beskrivningen av verksamheten samt kontaktinformation.

När det är dags för dig att söka jobb, vare sig det handlar om första jobbet eller ett karriärbyte, är CV:t ditt viktigaste redskap. Ditt CV ska vara ett välstrukturerat, säljande dokument och skrivet för läsaren, inte för dig själv. Här följer några tips:

Tydlig rubrik 
I ditt CV har du chansen att marknadsföra dig på olika sätt. Det första en rekryterare ser är din CV-rubrik. Därför är det viktigt att rubriken är slående och riktad, så att du fångar rekryterarens intresse redan här. Använd gärna ett eller flera nyckelord som definierar det jobb du söker och även får med lite av din erfarenhet. Rubriker som ”CV 1” och ”CV 2” är meningslösa.

Läs annonsen 
Var noga med att matcha din kompetens mot den som efterfrågas i annonsen. Dra nytta av andra lediga jobb som publiceras så att du använder branschspecifika uttryck och ord, det är ett tecken på att du har relevanta kunskaper om jobbet och branschen. Ge exempel på de egenskaper du har och som företaget eftersöker.

Använd dig av nyckelord 
Skriver du ditt CV online med exempelvis en CV-mall från Monster är nyckelord viktiga då rekryteraren många gånger använder sig av dessa för att hitta ditt CV i en databas. Nyckelorden kan vara sådant som ”Java”, ”projektledning”, ”japanska”.

Ett CV bör bestå av:

 • Kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer, adress, mejladress.
 • Professionella ambitioner: Vilka kunskaper vill du utveckla och vad har du för långsiktiga mål i arbetslivet? 
 • Arbetslivserfarenhet: Sammanställning av dina olika jobb.
 • Utbildning. 
 • Relevanta kompletterande kurser. 
 • Andra färdigheter: Exempelvis språkkunskaper, vilka program du behärskar (Excel, PowerPoint etc.) 
 • Eventuella förtroendeuppdrag som exempelvis Ordförande i bostadsrättsföreningen, fackligt ombud på arbetsplatsen. 
 • Andra relevanta upplysningar t.ex. fritidsintressen.

Om arbetslivserfarenhet
Börja med ditt senaste jobb och inkludera följande info:

 • Om anställningstid: Du behöver inte ha med exakt datum, det räcker t.ex. med att skriva 1996-01 till 1998-08. 
 • Företagets namn: Alla företag är inte allmänt kända, därför kan det vara bra att ta med ett par korta meningar om vad företaget gör.
 • Din befattning: Förklarar kortfattat vad ditt jobb inneburit. 
 • Din prestation: Ta med korta uttalanden om vad du uppnått, t.ex: Ledde en grupp på åtta personer, ansvarade för genomförande av IT-mässa etc. Ta även med resultatet – sparade du pengar åt företaget? Effektiviserade en tjänst?

Om utbildning: 
Här skriver du datum för utbildningen, namnet på skolan/utbildningsföretaget och vilka kunskaper du har fått. Det räcker inte med att bara ange kursens namn utan du måste också kort berätta om kursinnehållet och vad målet med utbildningen var. Ta med utbildningar i omvänd kronologisk ordning, med den senaste först.

 • Normalt ska ditt CV inte vara längre än en till två A4-sidor. Men välj inte bort viktiga, relevanta erfarenheter på grund av utrymmesbrist.
 • Var ärlig och faktainriktad. 
 • Överst på första sidan ska det finnas kontaktinformation som gör det lätt för arbetsgivaren eller rekryteraren att få kontakt med dig. 
 • Din arbetslivserfarenhet ska lista dina jobb i omvänd kronologisk ordning med det senaste först. Ta med jobb som ligger max 10 år tillbaka i tiden. Tjänsterna innan dess kan du lista kort utan längre förklaring – om de är relevanta. 
 • Ta inte med irrelevant eller negativ information. 
 • Glöm inte bort kompetensutveckling och andra kurser som kan vara av värde för tjänsten du söker.

Ladda upp ditt CV här.
Få fler karriärtips här.

NIO VANLIGA CV-FEL
Ditt CV ska precis som ansökningsbrevet sälja in din kompetens till arbetsgivaren. Målet är att verka tillräckligt intressant för att bli kallad på intervju. Men ska du lyckas med det krävs att du undviker några vanliga fallgropar:

  1. Utseende räknas
   Ett CV med stavfel ger inget bra första intryck. Korrekturläs och låt även några vänner läsa igenom texten. Stav- och slarvfel kan skicka ditt CV i papperskorgen fortare än du anar.
  2. Ljug inte
   Även om det är lockande att dölja arbetslöshet, snabba jobbyten eller andra luckor genom att ändra datumen för din anställningstid – låt bli. Upptäcks dina lögner är det tack och adjö.
  3. Prata inte bara om dina arbetsuppgifter!
   Lista inte alla dina jobb med en långrandig beskrivning av plikter och ansvar. Visa istället vad din roll innebar och hur du genomförde den på bästa sätt. Fråga dig själv vilka problem och utmaningar du mötte och hur du klarade av dem. Var resultatinriktad och visa hur företaget gynnades av dina insatser.
  4. För långt eller för kort
   Ofta får man ju höra att ett CV bara ska vara en sida långt, men framförallt handlar det om att ta med väsentliga erfarenheter. Du ska inte sålla bort viktiga erfarenheter bara för att de inte får plats men inte heller fylla ut med oväsentligheter.
  5. Håll dig till det senaste
   Rekryterare är främst intresserade av dina senaste erfarenheter. Har du arbetat i 20 år behöver du inte ta med alla jobb du haft sedan du avslutade studierna. 10-15 år tillbaka i tiden räcker. Ditt CV är inte en självbiografi.
  6. Skicka inte ditt CV till alla jobb som du ser
   Bli inte desperat och sök allt du ser. Är du inte det minsta kvalificerad för en tjänst, spar din och företagets tid genom att ansöka till jobb som i varje fall ligger i närheten av din kompetens.
  7. Irrelevant information
   Ta inte med irrelevant information om dina fritidsintressen om de inte har med jobbet att göra. Söker du jobb som bildlärare kan det t.ex. vara ok att skriva att dina intressen är konst och porträttmålning.
  8. Använd nyckelord
   När du registrerar ditt CV på Monster är det viktigt att använda nyckelord. Tips på nyckelord kan du få om du tittar i platsannonser och arbetsbeskrivningar som intresserar dig och sedan inkluderar lämpliga ord därifrån i ditt CV.
  9. Kronologisk ordning
   Använd omvänd kronologiskt format i din meritförteckning när du listar dina jobb så att din utveckling syns tydligt. Är du nyexaminerad kan du sätta din utbildning främst.

HUR HANTERAR JAG LUCKOR I MITT CV?
Arbetslöshet, långresor och avbrutna studier... Vad ska man inte ta upp i sitt CV och hur kan man försköna sina brister? Eller ska man det?

Hur gör jag med ”luckor” i mitt CV?
Luckor som beror på utbildning, resor eller barnledighet är befogade anledningar för arbetsgivaren och kan anges med samma tidsangivelser som dina övriga erfarenheter. Handlar det bara om en kort tid som du varit borta från arbetslivet behöver du inte alls ta upp det. Du behöver inte heller ange exakta datum för dina jobb utan det räcker med att ange årtalen.

Jag är arbetslös, hur uttrycker jag det?
Arbetslöshet är inget som du tar upp i ditt CV. Under anställningsintervjun kan du försöka framhäva de positiva aspekter som finns i din arbetslöshet. Kanske sa du upp dig frivilligt för att jobbet var helt fel för dig? Kanske har du fått ökad självinsikt? På dagens arbetsmarknad är arbetslöshet inget att skämmas för. De flesta arbetsgivare är medvetna om att uppsägning på grund av arbetsbrist är vanligt när konjunkturen skiftar.

Jag fick sparken från mitt förra jobb, hur skriver jag det i mitt CV?
Ta inte upp det förrän du kommer på anställningsintervju. Försök att tona ner det och tala inte illa om din förra arbetsplats eller din gamla chef. Se till att du kan klargöra på ett lättförståligt och objektivt sätt för vad som har hänt för en utomstående. Kanske var det trots allt en erfarenhet som har berikat dig eller gjort att du äntligen vågat ta klivet och pröva något du alltid har velat göra. Lyft fram det positiva.

Ska jag skriva ner alla extrajobb och sommarjobb som jag har haft?
Ta med dina tidigare tillfälliga jobb om du har erfarenheter därifrån som kan vara till nytta för det nya jobbet du söker. Jobberfarenheter och extra jobb som är helt irrelevanta för det sökta jobbet bör utelämnas.

Jag har gjort ett karriärbyte, hur presenterar jag det? 
Motivera varför du har valt att byta karriär i ansökningsbrevet. Försök att lyfta fram det du kan dra nytta av i din förra karriär i ditt nya jobb. Detta är en fråga som du bör vara beredd att diskutera på anställningsintervjun och inte främst ett CV-problem.

Jag har precis tagit examen och har ingen arbetslivserfarenhet! 
Sammanställ de erfarenheter som du faktiskt har: sommarjobb, lumpen, ideellt engagemang. Arbetslivserfarenhet är i många fall ett kriterium för att bli kallad på anställningsintervju. Koncentrera dig därför på att hitta tjänster där nyexaminerade kan ha en chans och lyft fram fördelarna med din ”ungdom”; kanske är du beredd att jobba hårt, har lätt för att lära eller stark vilja att utvecklas inom företaget.

Hur skriver jag att jag har hoppat av mina studier i mitt CV? 
Du behöver inte ange att utbildningen inte är avslutad i ditt CV. Om du avbrutit studierna kan du istället motivera det under anställningsintervjun – förbered dig på att få frågor om detta.

DITT PERSONLIGA BREV
Sälj dig själv på en A4-sida. Ja, så kan man sammanfatta funktionen med ett ansökningsbrev. Det är främst två frågor som måste besvaras: Varför vill du ha jobbet och varför är just du bäst lämpad för det? Inledningen är viktigast och du bör ge dessa svar redan i inledningen av brevet. Det är då arbetsgivaren bestämmer om han eller hon ska läsa hela brevet eller inte. Felstavningar och felformuleringar är förbjudna i ett personligt brev. Nuförtiden finns stavningskontroller på alla datorer så det finns inga ursäkter. Det är lätt hänt att ett brev med stavfel hamnar i ”nej tack-högen” direkt. Många rekryterare tycker att det visar på dåligt engagemang och att man inte lagt ner tillräckligt med tid på brevet.

Dina svar ska visa att du har läst på om företaget och deras verksamhet. Se efter vilka krav och kompetenser som platsannonsen efterlyser och försök bemöta dem. Rekryterarna får en kort sammanfattning av vad du vill, vad du kan och en känsla för dig som person. Monsters rekryteringskonsulter som dagligen tar emot och söker efter CV:n rekommenderar starkt att du riktar ditt personliga brev mot just det företag och den platsannons du söker. Det är viktigt att du berättar hur du kan matcha företagets behov och ge exempel på de egenskaper som företaget efterfrågar. Du behöver inte upprepa fakta om utbildningar och tidigare arbetsgivare som du har i ditt CV. Det är alltid bra att skriva vad du har för mål och vad du hittills har uppnått för prestationer.

Läs mer om personligt brev.

Några viktiga punkter att kontrollera innan du skickar ditt personliga brev och CV:

 • Informationen bör vara korrekt och sammanfattande på max en A4-sida 
 • Texten bör vara ödmjuk men framhäva dina egenskaper 
 • Du bör inte nämna några löneanspråk om inte arbetsgivaren har bett om detta i annonsen
 • Ha endast med ett kortare stycke längst ned om din familj och dina fritidsintressen 
 • Glöm inte att kontrollera att du har stavat rätt och angett rätt företag och namn 
 • Att dina kontaktuppgifter är med 
 • Spara en kopia av brevet

Sitt inte sysslolös följ upp din ansökan 
Att söka jobb kan kännas som en evig väntan. När du har skickat din jobbansökan är det bra att visa intresse genom att ringa, men vänta gärna ett par dagar efter sista ansökningsdatum innan du kontaktar företaget. Vänd dig till den som står som kontaktperson i annonsen och då rimligtvis borde ha tagit emot din ansökan. Fråga alltid först om du ringer och stör innan du lägger fram ditt ärende! Se till att ha konkreta frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, annars märker rekryteraren att du bara fiskar efter extra uppmärksamhet. Skulle arbetsgivaren redan i detta skede säga att din jobbansökan inte är intressant, kan du passa på att fråga varför. Saknade du viktig erfarenhet eller utbildning? Eller hade personligt brev och CV helt enkelt för stora brister? Kommer du på anställningsintervju finns det saker du kan göra för att slippa rulla tummarna i ängslig väntan på arbetsgivarens nästa initiativ.

Bra länkar för din jobbsökning och resten av rekryteringsprocessen: