Skip to main content

Svenska fackförbund

Svenska fackförbund
 • Akademikerförbundet
 • Byggnadsarbetareförbundet
 • Civilekonomerna
 • DIK-förbundet
 • Doktorand & Forskareförbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Farmaciförbundet
 • Fartygsbefälsföreningen
 • Finansförbundet
 • Folkhögskolans lärarför
 • Grafiska Fackförbundet
 • Handels
 • Hotell och Restaurang
 • Industrifacket
 • Industritjänstemannaförbundet
 • Journalistförbundet
 • Jusek
 • Kommunal
 • Kommunaltjänsteman.
 • LO (Fastighetsanställdas förbund, GS – facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Industrifacket Metall, SEKO, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Svenska kommunalarbetareförbundet, Svenska livsmedelsarbetareförbundet, Svenska musikerförbundet, Svenska målareförbundet, Svenska pappersindustriarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet)
 • Leg. Sjukgymnaster
 • Livsmedelsarbetare
 • Läkarförbundet
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Metall
 • Musikerförbundet
 • Målareförbundet
 • Naturvetareförbundet
 • Pappersindustriarbetare
 • Polisförbundet
 • Psykologförbundet
 • Reservofficersförbundet
 • SACO (alla akademiker)
 • Skogs- och Lantbruk
 • Skogs- och Träfacket
 • Statstjänstemannaförbundet
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Tandläkarförbundet
 • TCO (Farmaciförbundet, Finansförbundet, Lärarförbundet, SKTF, Försvarsförbundet, FTF, Journalistförbundet, Polisförbundet, Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, Fackförbundet ST, Svenska folkhögskolans lärarförbund, Teaterförbundet, TULL-KUST, Unionen, Vårdförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund)
 • Tjänstemannaförbundet
 • Universitetslärarförbundet
 • Veterinärförbundet

Back to top