Våga skratta och skämta på jobbet

Våga skratta och skämta på jobbet

Skratt gör att vi kommer närmare våra kollegor och det är såklart viktigt att vi har bra relationer på arbetsplatsen eftersom att många av oss spenderar mer tid med kollegor än med släkt och vänner.

Motivation.se, en digital kunskapsbank för ledare, skrev i december om just ämnet humor på arbetsplatsen: ”Studier som har gjorts visar på en rad fördelar med att våga vara rolig – och skratta högt – på jobbet, så länge humorn är respektfull och inte upplevs som sarkastisk eller kränkande av kollegor och/eller kunder.”

De menar att humor skapar en känsla av tillit och förtroende, och att vi idag tyvärr snarare är rädda för att trampa någon på tårna eller framstå som oseriösa än att skämta. Vi är helt enkelt hellre för professionella och åtstramade på många arbetsplatser. ”[…] humor, glädje och skratt på jobbet är viktigt både för att minska stressen och anspänningen, öka produktiviteten och stärka de sociala banden mellan medarbetarna. Där det finns humor finns det också tillit, gemenskap och kreativitet.”

Humor som ledare

Motivation.se framhäver att humor är en oumbärlig ledaregenskap och att det är ett tecken på smarthet: "Människor med ett gott sinne för humor uppfattas inte som oseriösa, utan tvärtom som intelligenta och kompetenta", skriver Harvard Business Review.

Dessutom blir det enklare att närma sig en chef med humor: ”[…] du som ledare kommer att uppfattas som tillgänglig och, i brist på ett bättre svenskt uttryck, ”approachable”. Hur vill du att en medarbetare ska känna sig när han eller hon tar de där stegen fram till din dörr – kanske för att prata om ett svårt och känsligt ämne, eller medge ett misslyckande?”

Ett gott arbetsklimat med humor

Våga vara rolig och sticka ut hakan lite grann! Du spenderar ju ändå många timmar av veckan på din arbetsplats och med dina kollegor. Arbetsmiljöupplysningen är inne på samma spår med humor och ett gott arbetsklimat. De ger oss följande tips för att förbättra stämningen på arbetsplatsen:

  • ”Säg hej och hej då. Det kostar ingenting men ger mycket. Ingen vill bli ignorerad, men alla vill bli bekräftade och sedda.
  • Fråga hur det är. Våga bry dig när en kollega ser hängig ut. Det betyder mycket att bli sedd när man inte är på topp.
  • Ge beröm. Slösa med beröm när dina kollegor gjort något bra. Beröm stärker självförtroendet och ger god stämning.
  • Våga skämta. Humor smittar, och den som skämtar får glada skratt tillbaka.
  • Släpp garden. Om du berättar om tillkortakommanden och glädjeämnen i livet ger det en mer öppen atmosfär.
  • Ta ditt ansvar. Följ överenskomna ordningsregler för allas trivsel. Sätt in kaffekoppen i diskmaskinen. Att ta sitt ansvar minskar irritationsrisken.
  • Ta hand om nyanställda. Fråga om de vill hänga med på fikarast eller slå följe på lunchen.

Källor:

www.motivation.se/innehall/humor-gor-arbetsplatsen-mansklig/

www.arbetsmiljoupplysningen.se