Skip to main content

Så undviker du de klassiska CV-misstagen

Så undviker du de klassiska CV-misstagen

Det är väldigt lätt att göra diverse små misstag när man skriver sitt CV. Samtidigt är det väldigt svårt att rätta till dessa misstag när man väl har skickat i väg det. Därför är det viktigt att se till att undvika sådana ”enkla” misstag. Här kommer några vanliga fallgropar och tips på hur du kan undvika dem.

Grammatik och stavning
Att kunna formulera ett CV och ett personligt brev utan stavfel och grammatiska fel är otroligt viktigt, oavsett hur mycket skrivande det ingår i tjänsten man söker. Ett CV som innehåller många fel känns slarvig och vilken arbetsgivare vill anställa en slarvig sökande? Ta hjälp av någon som du känner och be dem läsa igenom ditt CV. Det kan även vara lättare att upptäcka grammatiska fel om du läser högt för dig själv.

Massa text utan något budskap
Varför använda 20 ord om du kan få fram ditt budskap med 5? Arbetsgivare behöver inte en utförlig förklaring över varenda liten syssla som du har gjort, utan letar snarare efter några nyckelord som visar att du klarar av jobbet. Försök fånga uppmärksamhet med punktlistor eller liknande istället för långa utsmyckade meningar.

Ej skräddarsytt
Om du försöker skriva ett CV som ska passa alla jobb som du söker är risken stor att det kommer sluta med att du har ett CV som inte sticker ut ur mängden. Detta kan i sin tur leda till att det blir ignorerat. Arbetsgivare vill ha ett CV och ett personligt brev som visar att du är rätt person för just deras företag och för just det jobb som utannonseras. Du bör göra vissa ändringar i din ansökan så att det blir skräddarsytt för ett speciellt jobb.

Att framhäva plikter snarare än resultat
I stället för att enbart rada upp hur dina tidigare arbetsuppgifter har sett ut, lägg tungvikten på dina resultat. Nämn exempelvis om du har kommit på något sätt att effektivisera din tid eller nya metoder/ tillvägagångssätt du har bidragit med.

Längre än 2 sidor
Det finns sällan någon anledning att ha ett CV som överstiger 2 A4 sidor. Kan du inte övertyga framtida arbetsgivare inom dessa ramar kommer nog inte ytterligare meningar göra susen. ”Less is more” passar bra in här.

Utelämnande av information
Oavsett om det är ditt eget val eller helt enkelt av glömska, så kan många utelämna viss information om diverse tidigare jobb vilket kan rendera i en ” lucka” i ditt CV. Denna ”lucka” kan göra så att det ser ut som om du inte gjort något alls under en viss tid. Risken finns att arbetsgivaren kommer att tro det värsta, så istället för att låta dem gissa se till att inga sådana ”luckor” förekommer. Har du under viss tid gått sysslolös av olika anledningar är det bättre att nämna detta. Säkert har du ändå åstadkommit något användbart som du kan nämna, kanske gått en kurs eller varit på en lärorik resa.

Klichéer
Att använda sig av klichéer liknande ”lätt för att samarbeta” och ”jag brinner verkligen för det här ” är inte att föredra. Om du inte kan bevisa det kan du lika gärna hoppa över det. Ett bättre alternativ för att det inte ska kännas så schablonaktigt är att ge något mer konkret exempel. Om det är ett jobb inom konstens värld som du söker kan du exempelvis skriva att ”jag har ett genuint intresse för konst vilket har resulterat i många olika musei-besök och konstresor”.   

Vaga beskrivningar
Att använda sig av vaga beskrivningar som egentligen inte säger någonting om varken dina egenskaper, mål eller din personlighet är också viktigt att undvika. Istället för att skriva att du söker ett utmanande arbete med möjlighet till utveckling, nämn något mer konkret som arbetsgivaren kan relatera till just sitt företag. Det handlar återigen om att anpassa din ansökan till varje jobb du ska söka.

Dålig design
Om det inte är just ett designjobb som du söker, konstra inte för mycket med designen på ditt CV. Med en användarvänlig och enkel font, svart text på vit bakgrund och en logisk ordning kommer du att komma långt. Är du osäker så be någon i din närhet att ta sig en titt.

Felaktig information
Har du ett perfekt genomarbetat CV men får fortfarande inga intervjuer? Kolla en extra gång, det kan vara så enkelt att du har skrivit fel telefonnummer eller e-mail adress. Och på tal om din e-mail adress, har du kvar din gamla adress som t.ex. lyder finblomma@hotmail.com kanske det är dags att byta till en något mer professionell sådan.