Vad blir din lön efter skatt?

Vad blir din lön efter skatt?

Att räkna ut lön efter skatt låter kanske enkelt, men det finns alltid faktorer att tänka på som påverkar uträkningen. Till exempel beror hur mycket lön efter skatt du får ut på vilken kommun du bor i, om du är medlem i Svenska kyrkan och om du har rätt till jämkning. Läs vidare för att få mer information om hur mycket lön du får ut efter skatt!

Bruttolönen är den lön du avtalat med din arbetsgivare. Nettolönen är den lön du får ut efter att skatten dragits. Som anställd är det din arbetsgivare som drar skatt från din bruttolön och betalar in till Skatteverket. Som egenföretagare är du själv ansvarig för att betala in både skatt och arbetsgivaravgifter, du är ju din egen arbetsgivare, på den lön du tar ut.

Att räkna ut lönen efter skatt låter kanske enkelt, men det finns alltid faktorer att tänka på som påverkar din lön efter skatt. Till exempel beror hur mycket lön efter skatt du får ut på vilken kommun du bor i, om du är medlem i Svenska kyrkan, om du har traktamente, har rätt till jämkning och eventuella personalförmåner. På Skatteverkets webbsida hittar du fullständig information om allt som påverkar din inkomst efter skatt.

Beräkna din lön efter skatt

Först och främst letar du fram din skattetabell på Skatteverkets webbsida. För att hitta din skattesats (det vill säga det du ska betala på din bruttolön) fyller du i din hemkommun och om du är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Skattetabellen är densamma oavsett om du är anställd eller egenföretagare. Skillnaden är att du som egenföretagare utöver skatten även måste betala arbetsgivaravgift och sociala avgifter (31,42% av bruttolönen).

Är du inte medlem i Svenska kyrkan betalar du inte någon kyrkoavgift. Däremot betalar alla en begravningsavgift, som täcker begravningsverksamheten.

Vad är jämkning?

Jämkning innebär att du lämnar in en så kallad jämkningsansökan till din arbetsgivare så att denna kan göra ett lägre eller högre skatteavdrag än vad skattetabellen anger. Har du till exempel flera olika arbetsgivare finns det risk för att skatteavdraget totalt sett blir för lågt och att du då får betala kvarskatt. Det är naturligtvis trevligare att få tillbaka på skatten och att lämna in en jämkningsansökan där du ber din arbetsgivare att dra mer skatt ordnar detta enkelt.

Andra omständigheter för jämkning är till exempel att du extrajobbar parallellt med studier och därför har mindre och oregelbundna inkomster. Då ska din arbetsgivare normalt dra mindre i skatt än enligt skattetabellen. Om du missar att begära jämkning får du tillbaka den skatt som dragits för mycket vid nästa års skatteutbetalning. Naturligtvis måste du inte begära jämkning - skatteåterbäring är ju oftast en uppskattad överraskning i semestertider.

Särskilda omständigheter som påverkar skattebetalningen

Om du tjänar en mycket blygsam summa per år, till exempel i samband med studier, ska du inte betala någon skatt alls. Hur mycket denna summa är varierar men 2017 ligger den på totalt 18 951 kr. Vet du att du kommer tjäna mindre än detta belopp fyller du i ett Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämnar till din arbetsgivare.

Arbetar du för ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige ska du själv betala din preliminärskatt, så kallad SA-skatt (särskild A-skatt). Du och din arbetsgivare kan också komma överens om att du själv betalar dina egna sociala avgifter.

 

Källa: Skatteverket