Mobbning på jobbet – hur utbrett är problemet?

Mobbning på jobbet – hur utbrett är problemet?

Hur ser siffrorna ut i Sverige när det gäller problemet mobbning på arbetsplatsen? Och vad kan du göra när du eller en kollega blir utsatt? I den här artikeln tar vi bland annat upp orsaker, varningstecken och vem som blir mobbad. Och sist men inte minst: hur det ska hanteras för att både individ och organisation ska må bra, och för att arbetsmiljön ska vara fortsatt trygg och produktiv. Tyvärr är lösningarna sällan enkla och de kräver olika insatser beroende på hur utbrett problemet har blivit.

Siffror från bl.a. Arbetsmiljöverket visar att mobbning på jobbet blivit ett allt mer utbrett problem. Det kan vara ett stort bekymmer, inte bara för individen som är utsatt för den kränkande särbehandlingen, utan även för organisationen. En arbetsmiljö där detta förekommer blir osund och det leder till en otrygg känsla som kan utmynna i ineffektivitet och sämre kvalitet på det jobb som görs.

Intresserad av hur statistiken ser ut?

Under 2014 rapporterades 1150 fall av sjukskrivning på grund av mobbning på arbetsplats till Försäkringskassan. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att nio procent av alla svenskar har blivit utsatta för vuxenmobbning på sina arbetsplatser. Men mörkertalet är stort eftersom många drabbade aldrig anmäler. Kvinnor är mer utsatta för mobbning än män. En orsak till det är att de ofta arbetar inom områden där mobbning är mer utbredd, som vård och omsorg. Siffrorna är liknande för övriga Europa.

Orsaker till mobbning på arbetsplatsen

Det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan bli mobbad på jobbet. Det spelar med andra ord ingen roll om du är chef, underordnad eller kollega. Orsakerna varierar men några av de vanligaste är:

 • Avundsjuka eller konkurrens
 • Dåligt ledarskap
 • Oklara mål och rutiner i organisationen
 • Maktmissbruk och favorisering
 • Stress eller motsatsen: för lite att göra
 • Oro för uppsägning

Vilka är varningstecknen?

Några tecken på att det inte står rätt till:

 • Du blir utfryst, du nås inte av viktig information, man hälsar inte på dig och kollegor lämnar rummet när du kommer in.
 • Du blir utsatt för olika typer av härskartekniker. Kanske kritiseras dina insatser oavsett vad du gör. Detta leder ofta till att du känner dig maktlös.
 • Du blir föremål för skvaller, förtal och ryktesspridning.
 • Du får skulden för misstag i organisationen trots att de inte beror på dig.

De fysiska symptomen på mobbning kan ta sig många uttryck. Bland de vanligaste märks nedstämdhet, sömnsvårigheter, inåtvändhet, irritation, ingen ork, värk och nedsatt immunförsvar.

Vad ska du göra när du märker av mobbning?

Mobbning och kränkande behandling är inget som försvinner av sig självt. Ytterst ansvarig är förstås din arbetsgivare. Men kom ihåg att alla bär ett ansvar för hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen, oavsett roll i organisationen.

Vad ska du då göra om du märker att du eller någon i din närhet är utsatt för mobbning?

 • Prata med din chef (om hen inte är en del av problemet, naturligtvis)
 • Ta kontakt med ditt skyddsombud och/eller ditt fackombud
 • Ta kontakt med ditt fackförbund (ibland kan situationen på arbetet vara så infekterad att det är en bättre väg att gå)
 • Ta kontakt med företagshälsovården

Att förebygga mobbning

Allra bäst är förstås om det går att undvika att mobbning och kränkande särbehandling ens kan ha en grogrund. Se till att det finns tydliga beteendekoder kring ”så här gör vi” och ”så här gör vi inte”. Arbetsplatser där alla vågar och kan säga vad de tycker samt känner sig värdefulla är också arbetsplatser där risken för trakasserier av den här typen minskar.

Källor: Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Arbetsmiljöupplysningen