Vad är en meritförteckning?

Vad är en meritförteckning?

CV och meritförteckning används ofta synonymt för att beskriva ett dokument som presenterar en individs erfarenheter. Det finns dock vissa skillnader mellan dem som kan vara bra att ha koll på för att undvika missuppfattningar. 

Monster hjälper dig att reda ut vad som faktiskt skiljer sig mellan CV och meritförteckning och ger exempel på när respektive format är bäst att använda sig utav. Monster förser dig dessutom med en mall på en meritförteckning som du kan ladda ner. 

Vad är skillnaden mellan ett CV och en meritförteckning?

CV och meritförteckning är två av de allra vanligaste begreppen du kommer i kontakt med när du söker jobb. Ofta framställs de som samma sak, men så är faktiskt inte fallet. 

Förkortningen CV står för det latinska Curriculum Vitae, som fritt översatt betyder "beskrivning av livet". Ett CV är en dokumentation av en persons utbildning och arbetslivserfarenhet, men kan även innehålla allt från personliga egenskaper till familjeförhållande och personuppgifter till förtroendeuppdrag. CV:t är alltså en presentation av dig som yrkesmänniska uppbackad av relevant information från ditt privatliv. Utformningen ska vara kronologisk och indelad i avsnitt så att det snabbt går att få en komplett bild av personen den beskriver. 

Meritförteckningen är även den en sammanställning av en persons kvalifikationer, men i en betydligt snävare form än i ett CV och med fokus enbart på just meriterna. Medan ett CV kan innehålla mera målande beskrivningar, om såväl utbildning, erfarenhet, fritidsintressen och annat som kan vara av intresse, så ska en meritförteckning vara saklig och främst fokusera på professionella meriter. Den ska även vara mer komprimerad och standardiserad i sin form än i ett CV.

I dagligt tal är CV och meritförteckning ofta likställda, men det är ändå viktigt att veta skillnaden. I vissa sammanhang kan ett utförligt CV vara överflödigt. Ett exempel är när företag outsourcar vissa tjänster eller lämnar över uppdrag i någon annans händer. I sådana fall kommer du inte att dela arbetsplats med arbetsgivaren och information så som personliga intressen blir irrelevant. Då är det bättre att skriva en meritförteckning som kan styrka att du har kompetensen för att utföra arbetet som lämnas över till dig.

Exempel på meritförteckning

Ladda ner din meritförteckningsmall här

MS doc

 


Förnamn Efternamn

Födelsedatum: 0000-00-00

Adress: Exempelvägen 10, 123 45 Exempelstad 

E-post: namn@adress.se | Telefonnummer: 000-000 00 00
 


ARBETSLIVSERFARENHET OCH FÖRTROENDEUPPDRAG


Juli 2014 – pågående uppdrag

Ekonomiassistent | Mästermekarna, Staden – [länk till arbetsplatsens hemsida]

· Hantering av leverantörsfakturor i ett elektroniskt system

· Registrering av manuella fakturor

· Arkivering

· Personalplanering

Augusti 2011 – juni 2014

Super Fashion | Storstaden – [länk till arbetsplatsens hemsida]

· Arbete i kassa samt trendanalyser och tolkning av försäljningsstatistik
 

Augusti 2009 – juni 2011

Barnkläderslagret | Staden – [länk till arbetsplatsens hemsida] 

· Butiksförsäljning med ansvar för skyltning av produkter för åldersgruppen 7–10


UTBILDNING


2013 – 2014

Kommunala vuxenutbildningen | Staden

Ekonomi- och redovisningsassistent, 800 p

 
2007 – 2009

Stora gymnasiet | Staden

Handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service, 2500 p


TEKNISKA FÄRDIGHETER


· Standardmjukvara inom administration och SPCS

· Behärskar Microsoft Office-paketet, i synnerhet Excel

· Är van vid både Microsoft och Apples operativsystem
 

REFERENSER LÄMNAS VID FÖRFRÅGAN