Marknadsundersökning

Marknadsundersökning

Vad är dina framtidsutsikter?

Vi har tagit tempen på svenskarnas uppfattning om sin egen framtid på arbetsmarknaden under det närmaste året.

Kommer du att söka ett nytt jobb det närmaste året?

Med hjälp av YouGov Sverige har Monster undersökt hur vi svenskar ser både på vår nuvarande och på vår framtida situation i arbetslivet. Resultatet visar att en tredjedel (33%) av alla personer i arbetsför ålder, dvs mellan 18 år och pension, säger att de sannolikt kommer att söka ett nytt jobb under det närmaste året.*

Anledningarna till att söka ett nytt jobb kan vara många. Kanske är du klar med studierna och letar efter ditt första jobb? Kanske har du blivit av med din anställning under det turbulenta året 2020? Eller så är du helt enkelt sugen på att ta nästa steg i din karriär och personliga utveckling? Resultatet av vår undersökning pekar nämligen på en stor vilja att göra just det sistnämnda. Hälften (51%) säger att deras vilja att utveckla sin karriär och sina jobbmässiga kunskaper och färdigheter under det närmaste året är stor. Dock är det endast fyra av tio (40%) som menar att  detta är möjligt med deras nuvarande sysselsättning.*

Är du nöjd med din nuvarande situation?

Kan du utvecklas i den riktning du vill med det jobb du har nu eller är det hög tid för en förändring? Vår undersökning visar att en av fem (19%) är missnöjda med sin nuvarande situation och att en av tre (32%) varken är nöjda eller missnöjda* (är de så uttråkade i sin nuvarande situation att de är blasé?). Vad behöver du göra för att bli en av dem som är nöjda med sin arbetssituation? Är det en ny arbetsgivare, nya arbetsuppgifter på samma arbetsplats, högre lön eller fler möjligheter till utveckling som krävs?

Hur skapar du en förändring?

En av fyra svenskar (44%) är så nöjda med sin sysselsättning att de skulle rekommendera en yngre person i sin närhet att välja samma bana som de har gjort. Hur kan du bli en av dem som är så nöjda med sitt jobb att de gladeligen tipsar andra att gå samma väg? Här är några tips från oss:

  1. Utgå från din nuvarande sitiuation. Vad är du nöjd med och vad är du mindre nöjd med? Gör två listor och märker du att du är mer missnöjd än nöjd med din situation kan det vara hög tid att skapa en förändring.
  2. Specificera vad du har för behov. Vad skulle göra dig mer nöjd med din situation? Utgå från de listor du skapade i steg 1 och fundera på hur du kan göra för att utöka just de områdena och samtidigt minimera de områden du är minst nöjd med. 
  3. Skriv ner din vision för framtiden. Att formulera din målbild är ett viktigt steg i rätt riktning för att bli nöjd med din situation. Dröm stort! 
  4. Skapa en handlingsplan. Gör en handfast plan och sätt upp delmål för att ta dig dit du vill. 
  5. Var ihärdig. Ha tålamod, förändring kan ta tid. Håll fokus på din vision och dina mål så kommer du att lyckas.

 

* Statistiken baseras på en onlineundersökning med 1000 respondenter utförd av YouGov Sverige AB 28-29 oktober 2020, på uppdrag av Monster Worldwide Scandinavia AB. Resultatet har viktats och är representativt för den svenska befolkningen 18+ år.