Skip to main content

Läs platsannonsen rätt

Läs platsannonsen rätt

Rekryteraren ser skillnad på en "standardansökan" och en ansökan från någon som verkligen läst och tagit ställning till platsannonsen. För att tolka platsannonsen kan man något förenklat dela upp den i fyra delar: Arbetsbeskrivning, företagets krav på den de vill anställa, en beskrivning av verksamheten samt kontaktinformation.

Arbetsbeskrivning
De flesta jobbsökande nappar på arbetsbeskrivningen och sätter sedan igång att samla mer information om själva verksamheten. Arbetsbeskrivningen täcker in det som din vardag kommer att innehålla, så läs den grundligt. Vilka utmaningar finns det i jobbet, såväl yrkesmässigt som personligt? Vad är det som lockar dig? Stryk under nyckelorden i annonsen och se till att din ansökan innehåller så många av dessa som möjligt.

Företagets krav
Försök skriva ner alla krav som ställs på dig som ansöker:

Ska du ha någon särskild utbildning?
Vilka yrkeserfarenheter krävs?
Vilka personliga egenskaper efterfrågas?
Några andra speciella önskemål om erfarenhet eller kunskaper?

Arbetsgivaren förväntar sig att du i din ansökan på ett eller annat sätt tar upp de krav som nämns i annonsen. Var uppmärksam på att alla krav inte är lika viktiga. Ju tyngre ett krav väger i annonsen, ju viktigare är det att du bemöter det i din ansökan Det är slöseri med tid att söka ett jobb som uppenbarligen inte passar dig. Var realistisk när du bedömer hur väl du uppfyller företagets krav.

Visst, vissa krav är inte så bokstavliga som de först kan verka. Står det ”Du är mellan 25 och 30 år” kommer du säkert inte sorteras bort om du är 31. Ibland ger företaget själv utrymme för att tänja på kraven, som när det till exempel står: ”Du har akademisk utbildning eller motsvarande” – det öppnar upp för många tolkningar av begreppet ”motsvarande” utbildningar. Alltför vaga krav kan ofta göra det svårare än lättare för dig att ansöka. ”Vi förväntar oss att du talar bra tyska och engelska” – bra i förhållande till vad? Osäkra formuleringar ger dig dock möjlighet att ringa kontaktpersonen i annonsen för ett förtydligande, och senare hänvisa till ert samtal i ansökan.

Verksamheten
Avsnittet i annonsen som handlar om verksamheten är spännande. Det är en bra idé att inte bara läsa om verksamheten i platsannonsen utan att också t.ex. titta på företagets hemsida. Notera hur företaget presenterar sig. Är det en lista med resultat präglar säkert en resultatorienterad kultur verksamheten, fokus på tekniska produkter pekar istället på en kultur där tekniskt kunnande värdesätts.

Kontaktinformation
Kontaktinformationen indikerar hur företaget vill ta emot ansökan. Det finns främst tre vägar: Den gammeldags via posten, som bilaga i e-posten eller online via jobbsajter som Monster. De flesta företag föredrar onlineansökningar eller e-post eftersom de är lättare att registrera i HR-systemet. Ta reda på vad företag vill och följ det!


Back to top