Kompetent i alla sammanhang

Kompetent i alla sammanhang

När du läser en platsannons och granskar de önskade kompetenserna är det ofta inte bara dina faktiska kunskaper som efterfrågas. Oavsett anställning eftersöks det nuförtiden alltmer en speciell kvalifikation. Nämligen att man som jobbsökande besitter social kompetens. Denna kompetens anses allt viktigare och nämns allt oftare som ett stort plus i jobbsammanhang.

Slår man på ordet social kompetens i Nationalencyklopedin så lyder förklaringen ”social kompetens är förmågan att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses värdefull i t.ex. skola och arbetslivet”. Här får alltså du som läsare redan i beskrivningen av frasen reda på hur viktigt det tros vara i olika sammanhang, och att det anses främjande att betraktas som socialt kompetent.

Hur hjälper detta mig i mitt jobbsökande?
Att vara socialt kompetent innebär alltså att du ska kunna umgås och konversera med dina medmänniskor, men det betyder också att du innehar egenskaper som hjälper dig att läsa av din omgivning. Vissa sammanhang kommer att kräva att du är framåt och kanske rent av lite påstridig, medan du i andra sammanhang vinner på att vara lite mer tillbakalutad och enbart lyssnar på de konversationer som pågår omkring dig. Det gäller att veta när man ska göra vad.

Att lägga en extra tanke på att läsa av situationen är viktigt för sig som söker arbete och ofta befinner dig i intervjusituationer. En viktig del av en intervju är nämligen att kunna läsa av situationen och intervjuaren för att på så vis få en idé om vad arbetsgivaren är ute efter för medarbetare, och vilka personliga egenskaper som kommer att uppskattas mest på företaget.

Besitter du hög social kompetens är även chansen stor att du kan utveckla ditt nätverk och knyta rätt människor till dig som kan komma att påverka din karriär positivt, exempelvis via headhunting. Ett begrepp som förr i tiden kanske mest kopplades ihop med tillsättning av höga positioner så som Vd och chefspositioner, men som idag även förekommer flitigt i andra sammanhang.

Övning ger färdighet
För att öka din sociala kompetens gäller det att träna, precis som med allt annat du vill bli bättre på här i livet. Öva ofta och utsätt dig för situationer där din sociala sida sätts på prov, både i privatlivet och i jobbsammanhang. Se till att befinna dig i olika sociala sammanhang och situationer där du vet att du kommer att möta olika människor. Se ditt namn och dig själv som ett varumärke som du behöver visa upp och bygga på för att bli pålitlig och intressant i andras ögon. Försök att ”göra dig synlig” i din bransch och bli en sådan person som folk vill inkludera i sina nätverk och som de gärna rekommenderar

Du kan även utveckla din sociala kompetens med hjälp av sociala medier och på så vis öka chansen att bli headhuntad. Vissa mediekanaler som förr mest ansågs vara forum för privata samtal, ses idag även som viktiga plattformar för att kunna knyta an till professionella nätverk och bygga betydande kontakter. Läs mer om sociala medier och nätverkande