Skip to main content

Mall för ett bra IT-CV

Mall för ett bra IT-CV

Att skriva ett CV när du söker ett jobb har ett och samma syfte, oavsett bransch, nämligen att visa att du är den bäst lämpade kandidaten för tjänsten. Här följer ett exempel på hur ett CV kan se ut för en ansökan till ett jobb inom IT. Förutom att lista anställningar och erfarenheter är det rekommenderat att kommentera och förtydliga varje punkt. Det ger mottagaren en bättre bild av dig som sökande. Försök att göra ditt CV lättöverskådligt och glöm inte att lista dina specifika IT-kunskaper så att du kommer högt upp när arbetsgivaren söker efter personer med rätt kompetens.

Så här skriver du ett bra CV för IT-tjänster

Se till att vara så konkret som möjligt när du listar dina framgångar. Kan du visa upp praktiska exempel på vad du har bidragit med på dina tidigare arbetsplatser så kan arbetsgivaren få en mycket tydligare bild över vad du kan tillföra dem. 

IT-branschen utvecklas alltid i raketfart och därför krävs det så mycket mer i ett IT-CV än tidigare meriter, du måste också visa att du har ett driv nog att hålla dig uppdaterad inom det senaste och helt enkelt gillar att lära. Lyckas du presentera dig själv på ett sätt som visar att du har både relevanta kunskaper i dagsläget och en nyfikenhet för nästa steg inom utvecklingen, så ökar chanserna för att arbetsgivaren ska se dig som en given kandidat för jobbet.

Mall för IT-CV

 Här kan du ladda ner en CV-mall om du skall söka en it-tjänst

 


Ditt NAMN

Födelsedatum: 0000-00-00

Adress: Exempelvägen 10, 123 45 Exempelstad

E-post: namn@adress.se | Telefonnummer.: 000-000 00 00 

 

PERSONLIG BESKRIVNING

Jag har hunnit skaffa mig fem års professionell erfarenhet inom IT-branschen, men har varit intresserad av datorer och kommunikation mycket längre än så. Under mina yrkesverksamma år har jag mest arbetat på konsultbasis, men i min nuvarande tjänst jobbar jag även med övergripande samordning och projektledning. Jag har arbetat både inom offentlig och privat sektor och har därför bra kunskaper om de likheter och skillnader som finns däremellan. Min erfarenhet av att vara med och specificera kommunala upphandlingar gör mig till en bra resurs för ett företag som XX.

 


ARBETSLIVSERFARENHET OCH FÖRTROENDEUPPDRAG


Maj 2017 – pågående uppdrag

IT-samordnare | Stadens kommun, Staden – (länk till arbetsplatsens hemsida här)

Staden har en intern avdelning med övergripande ansvar för drift och underhåll av den kommunala IT-miljön.

 • Övergripande samordning av IT-infrastruktur och säkerhet
 • Implementering och uppdatering av Microsofts tjänster och produkter i delar av kommunen
 • Rådgivande funktion vid inköp av utrustning, till exempel servrar
 • Rådgivande funktion vid upphandling av tjänster, till exempel molntjänster

Under min tid på Staden har jag bidragit till att antalet inköpta konsulttimmar minskat med 9 procent med bibehållen kvalitet.


Augusti 2013 – april 2017

IT-tekniker | Nätverkarna AB, Staden – (länk till arbetsplatsens hemsida här)

Konsultbolag med fem anställda. Företaget erbjuder drift av nätverk och IT samt viss telefoni.

Företaget är inriktade på mindre och mellanstora kunder.

 • Diverse IT-relaterade arbetsuppgifter
 • Kundkontakt och viss försäljning


Augusti 2014 – juni 2015

IT-konsult | IT:a, Storstaden – (länk till arbetsplatsens hemsida här) 

IT:a är ett rikstäckande företag som jobbar med alla former av IT-infrastruktur. 

 • Ingick i ett team av totalt 16 konsulter som servade företagets IT-kunder

I regel var jag 2–3 månader hos en och samma kund.


Augusti 2013 – juni 2014

Praktik | Stadens kommun, Staden – (länk till arbetsplatsens hemsida här)

 • Praktikplats på den kommunala IT-avdelningen där jag jobbar för närvarande

Praktiken innebar resande bland kommundelarna, skolor med mera, tillsammans med IT-tekniker.


Februari 2016 – pågående uppdrag

Styrelsesuppleant, Stadens Mountainbikerz | Förbund, ort – (länk till förbundets hemsida här)

 • Styrelseuppdrag 

Uppdraget innebär cirka 8–10 möten per år och 1 timmas arbete per vecka.


UTBILDNING


2009 – 2013

Mälardalens högskola | Västerås

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 p

Treårigt program där jag fick både teoretisk och praktisk kunskap om allt från små lokala till stora globala nätverk. I utbildningen ingick olika former av datakommunikation, både trådlös och trådbunden. 

I min D-uppsats fokuserade jag på säkerhet i stora företagsnätverk.

2016 – 2019

Gymnasiet | Staden

El- och energiprogrammet, inriktning: Dator och kommunikationsteknik, 2500 p

Arbetsgivare är generellt sett inte intresserade av din utbildning före gymnasienivå, men du som till exempel söker sommarjobb och fortfarande går på gymnasiet kan lista tidigare studier om du har särskilt goda betyg eller meriter.


TEKNISKA FÄRDIGHETER


 • CCIE - Cisco Certified Internetwork Expert-certifierad
 • Microsoft SQL-certifierad
 • C#-certifierad
 • C++-certifierad
 • .NET (grundkunskaper)
 • Grundläggande kunskaper inom elteknik (gymnasienivå)

PERSONLIGA INTRESSEN OCH FÄRDIGHETER


På fritiden ägnar jag mig gärna åt enklare datoranimationer. Ett annat intresse är mountainbike och jag försöker ägna minst 5 timmar per vecka åt det. Jag reser gärna när jag har tid och råd, helst till storstäder.

Referenser lämnas vid förfrågan

 


Är ditt CV uppdaterat? Ladda upp ett helt nytt CV på Monster och söka våra senaste jobb inom IT!


Back to top