Skip to main content

Hur vet jag om det går bra för mig under en intervju?

Hur vet jag om det går bra för mig under en intervju?

När det kommer till intervjuer får du sällan höra hur bra du har gjort ifrån dig.

Om du får jobbet förutsätter du så klart att du gjorde bra ifrån dig på intervjun, men i de fall du inte fick jobbet skulle det vara till stor hjälp att veta om det var något som du hade kunnat göra bättre, för att undvika att göra samma misstag vid nästa intervju.

Allmänt 
De flesta åsikterna om kandidaten formas under intervjuns första minuter (därför är det också svårt att göra ett nytt första intryck).

Om en intervju är kortare än planerat är det generellt sett inte ett gott tecken. Överskrids intervjutiden och intervjun flyter på bra mellan dig och intervjuaren, bådar det gott.

Många intervjuer befinner sig i gråzonen, mellan direkt bra och dålig, men med lite sunt förnuft och objektivitet kan du börja utvärdera – och förbättra – din egen prestation. Under alla intervjuer finns det en mängd tecken som ger dig en indikation på hur bra det går – så det är bra om du är uppmärksam på dessa.

Tyd tecken och ledtrådar
Naturligtvis är du mån om att göra ett gott intryck och en bra start är att att observera intervjuarens reaktioner.

Tar intervjuaren anteckningar och följer upp dina redogörelser medan du pratar? Om han eller hon antecknar är det generellt sett ett gott tecken då detta antagligen kommer att användas som diskussionsunderlag.

Försöker intervjuaren ta reda på mer om dig? Detta kan tyckas skrämmande, men visar på att de inte bara vill genomföra intervjun för genomförandets skull. 

Var även medveten om de negativa signalerna. Om intervjuaren inte antecknar eller följer upp dina svar kan det betyda att du inte lyckas engagera personen. Men, tänk även på att långt ifrån alla intervjuare är perfekta – oavsett hur dåligt intervjun går så gör den som ständigt tittar på klockan eller sin telefon inte ett bra jobb.

Frågor och konversation
Att prata om dig själv är vad en intervju handlar om men du måste få intervjuaren med dig. Förvissa dig om detta genom att föra en dialog och inte monolog. Generellt sett så går intervjun bra om du och personen som intervjuar dig för en dialog med varandra.

Istället för att din intervju blir en lista med frågor och svar, blir det istället en konversation. Om det blir ett naturligt, jämt och entusiastiskt utbyte av information betyder det att båda sidor är intresserade. Samtalet kan handla om tidigare resultat, ambitioner eller den aktuella tjänsten – huvudsaken är att du är engagerande, snarare än att du bara svarar på frågor. 

Några snabba tips

 1. Uppmuntran?
  Oavsett om du är blyg eller oerfaren så uppmuntrar en bra intervjuare dig till att prata och utveckla ytterligare. Detta är i sig ett gott tecken, eftersom det betyder att det går bra.
 2. Ställde du frågor?
  Om du är genuint intresserad av en roll förväntas du naturligtvis ställa ett antal frågor. Uppmuntrades du till att göra detta? Att uppmuntras till att ställa frågor är en del av de flesta jobbintervjuer och en del i processen. 
 3. Fick du frågor om tillgänglighet? 
  Det är ett gott tecken om du blir frågad om din tillgänglighet. Denna faktor är direkt betydande för en rekryterare och skulle inte ställas om någon inte var en intressant kandidat.
 4. Intervjuaren ”säljer”
  Ju mer intervjuaren pratar om vad som händer inom företaget och hur du kommer att passa in, desto bättre. Det betyder att de säljer in tjänsten till dig och potentiellt kan se dig som svaret på det de vill ha.

Avslutningsvis 
Uppenbart är att ju mer erfarenhet du har av intervjuer, desto bättre blir utvärderingen av din prestation. Som du kan se på ovanstående punkter finns alla tecknen där och om du vill kan du bli riktigt metodisk i din utvärdering genom att sätta poäng på punkterna och ge dig själv betyg efter varje intervju, och därefter förbättra det som behövs.


Back to top