Skip to main content

Hur ser din typiska lunchrast ut?

Monsters globala undersökning visar att en tredjedel av de anställda inte tar lunchpaus

Hur ser din typiska lunchrast ut?

En enkätundersökning som Monster har genomfört avslöjar benägenheten hos anställda att avstå från lunchen; nära en tredjedel av deltagarna (30 %) äter medan de jobbar eller tar ingen paus alls. Av de som faktiskt tar rast för att äta lunch, tar nästan en av fem (18 %) bara 15 minuters paus, medan ungefär en tredjedel (34 %) tar rast i 30-45 minuter och endast 18 % av deltagarna tar en hel timme.

Monster frågade “Hur skulle du beskriva din typiska lunchpaus?” och fick 10 646 svar. Det internationella resultatet var:

  • Jag äter medan jag jobbar/tar inte paus – 30 %
  • Jag tar en 15 minuter lång paus – 18 %
  • Jag tar paus i ungefär 30-45 minuter – 34 %
  • Jag tar en hel timmes paus – 18 %

Anställda i Storbritannien verkar ha mest tidspress då nära hälften (45 %) sa att de inte tar paus alls eller äter medan de jobbar. I USA ligger siffran på 38 procent, följt av Kanada, där 32 procent inte tar paus eller äter medan de jobbar. I Storbritannien rapporterade man att endast 17 % tar en hel timmes lunch, vilket matchades med Kanada och USA.

Tvärtom så svarade endast 11 procent av respondenterna här i Sverige att de äter lunch medan de jobbar eller inte äter alls medan nästan hälften (49 %) svarade att de tar en halvtimme till 45 minuters rast. Dessa resultat matchades av de mexikanska deltagarnas svar där endast 11 % hoppar över lunchen och exakt hälften (50 %) tar mellan 30-45 minuter.

Andra länder där deltagarna var benägna att ta 30-45 minuters rast var Finland (49 %) och Nederländerna (46 %), vilka också var de länder där deltagarna var minst benägna att ta en hel timme – endast 6 % i Nederländerna och 7 % i Finland.

De som mest uppskattar och tar sig tiden att njuta av en hel timmes lunch inkluderar de kulturellt gastronomiska franska (32 %) såväl som de tyska (28 %) deltagarna – en vinkning till ländernas traditionella rötter, där lunchen ses som dagens viktigaste måltid. Bland de siestaälskande spanjorerna tog endast 23 % av deltagarna en hel timmes lunch.   

“En önskan att ses som extra hårt arbetande kan leda till att en anställd hoppar över raster”, säger Charles Purdy, Monsters karriärexpert. ”Dessutom suddas linjen mellan privatliv och arbetstid alltmer ut för många anställda, i takt med att tekniken utvecklas, vilket har resulterat i att i stort sett hela vårt arbete kan utföras var vi än befinner oss. Men många studier visar att regelbundna raster faktiskt ökar produktiviteten och den mentala skärpan – plus att de också förebygger utbrändhet. Så, istället för att försöka visa ditt hårda arbete genom att sitta fler timmar vid skrivbordet; arbeta tillsammans med din chef för att fastställa realistiska och produktivitetsrelaterade mål.”

Resultaten i artikeln baseras på röster från Monsters besökare 2-16 januari 2012. Endast en röst per användare räknas i den slutliga sammanställningen. Monster Global Poll, en produkt från Monster®, är en serie online-enkäter som mäter användarnas åsikter om olika ämnen som rör karriär, ekonomi och arbetsplats. Dessa opinionsundersökningar är inte vetenskapliga och återspeglar bara de användare och besökare som har valt att delta.
 


Back to top