Hur kan jag ta reda på mitt marknadsvärde?

Hur kan jag ta reda på mitt marknadsvärde?

Olika jobb och arbetsgivare har väldigt olika lönesättningar, så när du ska försöka ta reda på ditt värde på jobbmarknaden så gäller det att göra en grundlig koll inom just din marknad.

Samband

Likt så många andra områden inom affärsvärlden så handlar en anställning om tillgång och efterfrågan. Människor med bra erfarenhet och dokumenterad skicklighet förser jobbmarknaden med tillgång, medan företagen som anställer tillför efterfrågan. Hur speciell du är, dina skickligheter och hur mycket ett företag verkligen behöver dig är den avgörande faktorn för att kunna räkna ut ditt värde när det kommer till lön och andra förmåner.

För att ge ett exempel på detta så kan vi använda oss av en populär bransch som journalistiken. Det finns så många skickliga och erfarna journalister ute på arbetsmarknaden att arbetsgivare t.ex. tidningar kan erbjuda en väldigt låg ingångslön, och ändå vara säkra på att någon nappar på anbudet. Kombinationen av få arbetstillfällen, många arbetssökande och det faktum att journalistiken är ett yrke som många brinner för och väljer att jobba med trots näst intill inget betalt, gör att arbetsgivarna sitter på en väldigt stark förhandlingssits.

Kompetenser

Ett perfekt redskap för att leta information om löner etc. är givetvis Internet. Genom att läsa många olika arbetsannonser inom ditt yrke får du ett bra utgångsläge när det gäller att ta reda på vilka kompetenser arbetsgivarna egentligen vill ha. Detta är sedan en bra startpunkt för dig när du ska skriva ditt eget CV, betona dessa kompetenser så att du sticker ut ur mängden som en utomordentlig kandidat för jobbet. Om det är en kompetens som förekommer i flera annonser som du kanske saknar, ansträng dig och försök ändra på detta för att på så vis förbättra dina chanser.

Att prata om löner och vad man tjänar är fortfarande ett ämne som är rätt så tabubelagt. Dock inte på Internet, där kan du hitta forum där du rätt ut kan fråga exempelvis om 22 000 kronor i månaden är en lämplig lön för ett assistentjobb inom marknadsföringsbranschen. Förmånen av att vara anonym får folk att öppna upp sig och vara ärliga.

Självklart är det inte så lätt att den finns någon regel för vad som är exakt rätt lön, men det kan ge dig en fingervisning över vad du kan förvänta dig för ersättning. Kika gärna på Monsters lönebarometer där du kan se lönerna ligger i olika branscher. Till Lönebarometern

Löneförhandling

Om du har ett jobb och den kommande löneförhandlingen med chefen närmar sig, måste du kunna precisera varför du är värd den lön som du nu föreslår. Du kan inte förvänta dig att din chef bara kommer att acceptera ditt förslag och ge dig det du begär. Se till att du är rättvis och inte överdriver när du beskriver vad du åstadkommer på jobbet och vad du betyder för arbetsgivaren.

Se till att ha en dialog med din chef där ni går igenom din roll i detalj. Vet dina överordnade om allt du gör och vad tar dig för på jobbet, hur många timmar extra du jobbar och hur du har utvecklats? Kanske finns det även saker som du gör som kanske inte står i arbetsrollen. Allt detta kan göra sitt när det kommer till att sätta ny lön.

Om du diskuterar lönesättningen inför ett nytt jobb har antagligen arbetsgivaren redan kommit fram till inom vilket spann din lön ska sättas. När du blir erbjuden ett jobb har du en bra utgångspunkt för att förhandla eftersom de uppenbarligen vill anställa dig och tycker att du är rätt person för jobbet. Överväg jobbet och erbjudandet du har fått framlagt noga och jämför det med vad du har fått fram genom dina undersökningar. Är det ett bra erbjudande som läggs fram? Eftersom du inte är medveten om vad det har för andra sökanden och valmöjligheter så kanske du inte ska bli för kaxig och sätta ett orealistiskt lönekrav, men om du anser att det inte är en förmånlig lön du har blivit erbjuden, skadar det aldrig att fråga.

Tänk på att oavsett hur starka skäl du tycker att du har för att förtjäna en viss lön, så kan det vara så att företaget helt enkelt inte har råd med vad du begär. Inget företag har möjligheten att tillgodose varje anställds löneönskan. Om lönen konstant är ett problem för dig, dvs. du anser att du alltid är underbetald kanske det är dags att se sig om efter ett jobb inom en annan mer välbetald sektor?

Att välja rätt företag att jobba för är ett betydelsefullt beslut i din karriär. Alltså är det viktigt att du känner att företaget inser ditt rätta värde och att du inte känner att du ”sålde” dig för billigt. Är så fallet kanske du ska fortsätt leta, för det finns garanterat ett annat företag där ute på marknaden som kommer att uppskatta dig och dina unika kvalitéer.