Mentorskap - ett sätt att utvecklas

Mentorskap - ett sätt att utvecklas

Nyfiken på hur du kan bli mentor och vad ett mentorskap innebär? Läs då den här artikeln om hur du som erfaren ledare kan inspirera, utmana och hjälpa en adept att utvecklas i karriären. Egenskaper som är viktiga för att du ska vara en bra, mentor är att du har genuint människointresse, en god förmåga att lyssna och vilja att dela med dig av både erfarenhet, kunskap och nätverk. Det kommer garanterat att bli en givande resa för både dig och din adept!

Visste du att ordet mentor kommer från det grekiska ordet som betyder "vis rådgivare"? Nu när du kommit en bra bit på vägen i din karriär känns det så klart som ett naturligt steg att ta. Att vara en vis och erfaren rådgivare till någon som vill utvecklas och växa i sin yrkesroll, det låter givande, eller hur?

Syftet med mentorskapet

Konceptet mentorskap innebär att en mer rutinerad yrkesperson har rollen som förebild och erbjuder sitt kunnande, tid, och inte minst, sitt nätverk för att stödja en mindre erfaren person i dennes karriär. Att vara mentor eller adept handlar om att föra en givande, utmanande, inspirerande och utvecklande dialog som för adepten framåt i karriären - och dessutom ha en positiv inverkan på bådas personliga utveckling.

Tänk på att vara en erfaren ledare inte är samma sak som att vara en bra mentor. Som ofta handlar det om personliga egenskaper hos individen. Några egenskaper som är särskilt viktiga hos en bra mentor är att vara en god lyssnare, genuint intresserad av människor, ha en vilja att dela med sig av sina positiva och negativa erfarenheter samt ha förmågan att inspirera.

Hur ser ett mentorskap ut?

Det finns olika sätt att hitta en mentor eller att bli en mentor. Till exempel kan du gå genom en mentororganisation som matchar dig med en passande adept. Många arbetsgivare har också mentorprogram för erfarna ledare och yngre förmågor. På senare år har även en ny spännande sorts mentorskap blivit populärt, så kallat omvänt mentorskap. Det innebär att en erfaren ledare blir adept till en yngre mentor inom eller utanför den egna organisationen.

Sist men inte minst kan du som letar efter en mentor naturligtvis även ta ett eget initiativ och fråga någon du känner och/eller beundrar om hen vill vara din mentor. Ett bra tips för att såväl blivande mentorer som adepter är att använda sig av befintliga nätverk eller börja nätverka med syftet att hitta en lämplig match.

Ett vanligt upplägg är att du och din adept träffas regelbundet under minst ett år. Avsätt gärna flera timmar för det första mötet för att ni ska hinna lära känna varandra (inte minst för att se om personkemin fungerar) och gå igenom upplägget. Därefter är tvåtimmars möten lämpligt. Bestäm om ni vill träffas på eller utanför arbetsplatsen. Variera gärna mötesplats för att få mer dynamik och variation.

Sätt en agenda

Det är adepten som styr vad hen vill ha ut av mentorskapet. Men det är viktigt att ni tillsammans sätter en agenda för hur det ska se ut och vad ni ska uppnå under er tid tillsammans. Inte minst när det gäller förväntningar och sekretess. Saker att ta upp i agendan är exempelvis:

  • Hur länge mentorskapet ska pågå.
  • Var och när mötena ska ske.
  • Tid för utvärdering.
  • Sekretess - allt som sägs stannar mellan oss. Det gäller även när mentorskapet är avslutat och omfattar minnesanteckningar, brev och mejl.
  • Vad ska ha uppnåtts när mentorskapet är slut.

Tidningen Chef har en bra nedladdningsbar guide för mentorskap.

Källor: Jusek, Företagande.se, Tidningen Chef, Jusek