Skip to main content

Tips inför en gruppintervjun

Tips inför en gruppintervjun

Vissa anställningsintervjuer genomförs i grupp, där man samlar ett antal arbetssökande i ett och samma rum för ett gemensamt möte. Anledningen är till viss del tidsbesparing men även för att identifiera olika egenskaper som inte kommer fram vid enskilda möten. Det kan vara kopplat till gruppdynamik och interagerande, men även stresshantering, kommunikation och laganda. En annan anledning att ha gruppintervjuer är för att synliggöra ledarskapskvalitéer samt förmågan att lyfta andra kunskaper under intervjun. Ofta är denna metod en av de första intervjuerna i en anställningsprocess, som sedan följs av möten på tu man hand. 

Gruppintervju: frågor och svar

En gruppintervju kan verka läskig och utlämnande. Kanske frågar du dig om du kommer att klara av konkurrensen när så många andra är där på samma gång. Till att börja med kan vi konstatera att du är en av de som kallats till denna träff. Därmed har de som söker nya medarbetare redan bedömt dig som intressant. Skapa ett mindset där du snarare ser det hela som ett seminarium eller en gruppövning. 

Hur förbereder jag mig inför en gruppintervju?

Läs på! Ta reda på så mycket du kan om arbetsgivaren genom att gå in på deras hemsida, sociala mediekanaler och se vad du får fram när du googlar. Det senare är viktigt då du får flera perspektiv än endast arbetsgivarens. I de egna kanalerna brukar sällan ett företag flagga för eventuella svagheter. 

Se till att du är utvilad och har ätit när du går in på intervjun. Om möjligt, ta en promenad till platsen för mötet eftersom att frisk luft höjer din prestationsförmåga.

Vad gör jag om de andra tar eller får all uppmärksamhet?

Gruppintervjun leds av en eller flera personer från företaget. Deras jobb är att få in inblick i hur var och en av de närvarande lämpar sig för jobbet. Det ligger alltså i deras intresse att se till att alla kommer till tals. Håll dig lugn och lyssna istället på vad som sägs, det kan du själv ha nytta av när det väl är din tur. Det är inte hur mycket som sägs som räknas utan vad som sägs. Ofta stämmer det gamla ordspråket "tomma tunnor skramlar mest". 

Hur framhäver jag mina specifika kunskaper?

Ta det hela lugnt och metodiskt, stressa inte fram en massa information. Att kunna rabbla upp data visar möjligen på bra inlärningsförmåga men inte nödvändigtvis på förmågan att sätta kunskapen i relation och sammanhang. 

Vad gör jag om det blir dålig stämning?

Givetvis kan det hända att ni i gruppen har olika inställning till det som tas upp och ofta är det något som intervjuaren eftersträvar eftersom det ger hen en bild av hur ni hanterar konflikter. 

Du ska givetvis dela din åsikt, men lyssna även till vad de andra kandidaterna säger och relatera till det. Försök att leda samtalet till en diskussion och inte en debatt. Skillnaden mellan dessa två är att det första strävar efter att gemensamt hitta en lösning medan det senare är ett konfrontativt möte mellan två olika uppfattningar. Om ni som är på intervjun klarar av att diskutera utan att ryka ihop så ligger ni på plussidan allihopa. Vem vet, i slutändan behöver kanske arbetsgivaren anställa fler än en person.

 


Hitta ditt nya jobb på Monster och se till att du sticker ut under gruppintervjun!  


Back to top