Fyra frågor som visar hur du är som chef

Om du under en intervju vill visa hur du är som chef behöver du först veta vilka punkter du ska fokusera på.

Fyra frågor som visar hur du är som chef
Ju längre du kommer i din karriär, ju mer komplex blir rekryterings- och intervjuprocessen. Huvudfokuset skiftar från vad du kan, till vem du är som person och därigenom också som chef.

I en konkurrenskraftig bransch är du sällan den enda kandidaten med mycket erfarenhet och kunskap som blir kallad på intervju. Därför behöver du ha en ”story” som visar vem du är, hur du jobbar och fungerar som chef. 
 
”Den här typen av berättande adderar tyngd och ger din ansökan mer relevans”, säger karriärförfattaren Esther Choy. ”Det ger rekryteraren en bredare bild av dig med mer fokus på mjuka värden”. 

“Som arbetsgivare vill du få en känsla av vem kandidaten är”, säger den personliga brandingexperten Meg Guiseppi. ”Ni behöver även klicka på ett mer personligt plan.”

Men hur ska du då göra detta? Hur visar och berättar du mer om vem du är som person? Börja med att svara på dessa fyra frågor. 

1. Vilka två eller tre moment definierar din karriärutveckling?
När du har hunnit samla på dig många års erfarenhet kan det kännas nästintill naturligt att fokusera på vad du hunnit åstadkomma under alla dessa år. Men för att hitta det som verkligen driver dig behöver du se tillbaka på din karriär som en helhet. 

”Tänk igenom vad du har gjort”, säger Choy. ”Gå igenom det som format din karriär, vad som haft störst inverkan på vem du är idag och hur och vad du bidrar med på dina arbetsplatser”, säger Guiseppi. 

”Den här övningen kan hjälpa dig att forma en bild av vad du kan och är kapabel till”, säger Choy. 
 
2. Var kommer din professionella resa att ta dig och de företag du jobbar på?
Efter att du gått igenom det som varit är det dags att rikta fokus mot nästa steg – hur ser du på framtiden?

”På chefnivå är detta otroligt viktigt då företagen behöver ansvariga som kan leda de framåt”, säger Choy. 
 
Tänk igenom det du kan bidra med framöver och den positiva påverkan du kan ha på din kommande arbetsplats och bransch. Ha en optimistisk syn som inspirerar den som intervjuar dig – vilket i sin tur kan få dig att sticka ut bland övriga kandidater. 
 
3. Vilka utmaningar har gjort dig till en bättre och mer effektiv chef?
Guiseppi brukar råda sina kunder att utgå från den så kallade C-A-Rs strategin (Challenge–Actions–Results) för att sticka ut ur mängden. ”Tänk på en utmaning du antagit och hur dina handlingar och tillhörande resultat boostat arbetsgivaren”, säger hon. Att identifiera en utmaning ger ofta en bra grund till din ”story”. 

”Den här metoden är effektiv då den hjälper till att visa vilket värde du har och vad dy kan bidra med hos en framtid arbetsgivare”, fortsätter hon. 

4. Hur inspirerar du dina medarbetare?  
”Svaret på den här frågan kan du med fördel dela med dig av under en intervju – din ledarstil, hur du motiverar dina medarbetare och ditt unika tillvägagångssätt att belöna och berömma dina kollegor”, säger den exekutiva coachen Cornelia Shipley. 

“I samband med detta kan du också tillägga dina tankar kring hur en bra chef inom branschen jobbar”, fortsätter hon. 
 
Tänk på att det är viktigt att inspirera med din ”story” under intervjun, liksom att rekryteraren kan relatera till det du säger. ”Om du söker ett toppjobb är det jätteviktigt att ni klickar och att de får en bra känsla – människor ska vilja jobba med dig”, säger Shipley.