Från kollega till chef

Från kollega till chef

Det kan vara svårt att gå från kollega till en roll som ny chef. En av anledningarna till att du har blivit befordrad är för att du har etablerade relationer till dina kollegor och för att du förstår organisationen. På pappret kan det låta som en fördel, vilket det också är, men det innebär också att du ställs inför särskilda utmaningar jämfört med någon som kommer utifrån.

Monster har tipsen som hjälper dig att bli en riktigt bra chef. 

Fem saker att tänka på när du blir chef över dina kollegor

För att hjälpa dig i övergången från kollega till chef har vi på Monster tagit fram en lista över fem viktiga saker att tänka på när du blir chef över dina kollegor.

1. Skapa ett nytt nätverk

När du blir chef är det oundvikligt att relationerna till dina kollegor förändras. Ni kommer inte längre att kunna prata om arbete, chefer och ledning på samma sätt som tidigare. Det uppstår en distans som är nödvändig vid ledarskap. Att vara chef kan ibland kännas ensamt och det särskilt till en början. Därför är det viktigt att du skaffar dig ett nytt nätverk som kan fungera som bollplank och stöd. Fråga en annan chef på kontoret om hen vill ta en kaffe och prata om hur det är att vara ny som chef. Gå på chefsmingel och ledarskapskonferenser och knyt kontakter med ledare från andra organisationer.

2. Gör de nya rollerna tydliga

En av fördelarna med att komma inifrån och bli chef är att du förstår människorna du arbetar med, men det kan också skapa problem eftersom det är lätt att falla in i gamla rutiner. Du måste därför tydliggöra de nya rollerna tidigt – både för dig själv och för dina före detta kollegor. Effektiv kommunikation är avgörande. Du kan till exempel kalla till ett möte där du förklarar vad förändringen innebär, vad de kan vänta sig av dig och vad du förväntar dig av dem. Var ärlig med att det är en ny situation för alla och att det kan uppstå lite friktion i början. Säg att du behöver deras hjälp för att bli en bra chef.

3. Fokusera på dina nya arbetsuppgifter

Det räcker såklart inte med att säga att du är chef, du måste också agera som en bra chef. Din roll är nu att arbetsleda och delegera. Du ska inte gå in och peta i detaljer. Det kan vara svårt att motstå, särskilt när det gäller dina gamla arbetsuppgifter. Din ersättare kommer inte att arbeta på samma sätt som du gjorde och heller inte lika effektivt i början. Då är det särskilt viktigt att ta ett steg tillbaka och fokusera på ditt nya jobb. Kom också ihåg att inte agera språkrör inför ledningen, även om dina gamla kollegor kanske hoppas på detta. Du ska såklart representera dina medarbetares perspektiv, men det centrala i ditt nya jobb är att försvara och förklara ledningens beslut för personalen.

4. Be om fortbildning och vägledning

Du kommer inte att vara en perfekt ledare direkt när du börjar. För att bli en bra chef behöver du utbildning och praktisk handledning. När nya chefer befordras internt glöms detta ofta bort. Var därför inte rädd för att fråga efter nödvändiga resurser som kan hjälpa dig att lyckas som chef. Helst vill du ha både en mentor som kan ge konkreta råd och som kan bli en del av ditt nya nätverk, samt ledarskapskurser som hjälper dig att utveckla dina ”people skills” på ett djupare plan.

5. Var en opartisk chef

Precis som du förväntar dig lojalitet från dina kollegor förväntar de sig särskild hänsyn och förståelse av dig. Båda sidor kommer att bli besvikna om detta går för långt. Försök inte att vara allas kompis. Ni måste acceptera att relationerna har förändrats. Det betyder inte att du måste överge befintliga vänskapsrelationer med kollegor. Men du måste tydligt hålla dessa relationer utanför arbetet så att du kan ses som opartisk på arbetsplatsen.


Är du inte chef, men vill bli det? Är du kanske redo att ta nästa steg och hitta första chefsjobbet? Läs mer om hur du kan utveckla din karriär!