Fast eller tillfällig; vad gäller för din anställning?

Fast eller tillfällig; vad gäller för din anställning?

Vet du hur lång en tidsbegränsad anställning får vara? Eller vilka regler som styr en provanställning? Vi ger dig en guide till de vanligaste anställningsformerna.

Fast anställning (tillsvidare)
Detta är den normala anställningsformen. Enligt LAS, lagen om anställningsskydd, gäller anställningen tillsvidare och uppsägning får endast ske på sakliga grunder. Det finns två sakliga grunder för uppsägning; arbetsbrist och personliga skäl.

Provanställning

  • En provanställning får gälla högst sex månader.
  • Om det inte finns ett lokalt avtal på arbetsplatsen gäller lagen om anställningsskydd (LAS).
  • Om det visar sig att du inte vill vara kvar är du fri att gå på dagen (om inget annat avtal gäller). Arbetsgivaren är dock skyldig att meddela dig minst 14 dagar i förväg, om hen inte vill ha dig kvar. Skulle arbetsgivaren inte meddela dig 14 dagar i förväg innebär det inte att provanställningen förlängs, men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig. Det är vanligt med lokala avtal som innebär en månads ömsesidig uppsägning.
  • Efter sex månaders provanställning övergår anställningen till tillsvidareanställning om varken du eller arbetsgivaren vill något annat. Om provanställningen inte ska övergå till tillsvidareanställning måste detta meddelas senast så lång tid i förväg som avtalet eller LAS anger.

Du kan bli erbjuden tidsbegränsad anställning av olika anledningar. Oftast handlar det om vikariat eller att hoppa in under intensiva perioder. Arbetsgivare får bara anställa för begränsad tid i särskilda fall:

  • Säsongsanställning. Arbetet är sådant att det bara kan bedrivas en viss tid, säsong (till exempel jordgubbsplockning) eller är speciellt av någon annan anledning.
  • Vikariat. Om du varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren, då blir din anställning automatiskt fast.
  • Praktikarbete eller feriearbete. Till praktikarbete räknas bara sådant arbete som görs som del av en utbildning.
  • Projektanställning. Arbetet måste vara tidsbegränsat och skilja sig markant från de arbetsuppgifter som de fast anställda har.
  • Tillfällig arbetsanhopning. Om företaget under en tidsbegränsad period har extra mycket att göra, kanske beroende på en större order (högst sex månader).
  • Inför militärtjänstgöring. Den anställde ska göra värnplikt eller dylikt i mer än tre månader och kan därför anställas tillfälligt i väntan på detta.

Du kan ha tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare högst 12 månader sammanlagt under tre år. Ingen period får vara kortare än en månad. Träffas avtal om kortare tid, räknas det ändå som en månad vid sammanräkning. En arbetsgivare får inte ha mer än fem tidsbegränsade anställda samtidigt.

Har företaget kollektivavtal?
I vissa fall kan din arbetsgivare ha slutit ett kollektivavtal med facket som innebär att LAS regler för exempelvis visstidsanställning inte gäller. Ta reda på vad som gäller! Innan du börjar en anställning ska du ha ett anställningsavtal, oavsett anställningens längd. Muntligt avtal gäller, men ett skriftligt är mer pålitligt om en konflikt skulle uppstå. Anser du att ett avtal inte hållits eller du blivit utnyttjad kan du få råd av facket, eller kontakta en arbetsrättsjurist.