Hur du får en bra lön

Hur du får en bra lön

Skaffa dig en bra lön!

Lönen är en av de mest fundamentala faktorerna av våra jobb och något som vi lägger mycket värde i. Samtidigt är det ett av de områden vi känner oss mest osäkra på. I vår lönetransparensundersökning från 2021 svarade 1 av 3 att de tror deras lön står sig dåligt i jämförelse med andra som har samma titel och arbetsuppgifter. Därför har vi på Monster samlat ihop våra bästa tips för att du ska kunna förbereda dig inför lönesamtalet och gå därifrån och känna dig som en vinnare!

Se våra 10 enkla och smarta tips för att skaffa dig en bra lön!

Skapa Profil

 

1. Var förberedd

Det viktigaste inför varje löneförhandling är att veta vad du är värd. Varje löneanspråk kommer behöva argumenteras för, även om det endast är att hänvisa till marknadspraxis. En annan aspekt är att också veta din egen budget, det vill säga vad du behöver för att ens kunna överväga att godta ett erbjudande. Se därför till att förbereda dig i förväg och ta reda på vad du med din utbildning, din erfarenhet, och vad du erbjuder för värde för företaget bör ha möjlighet att få för lön. En plats att ta reda på information om marknadsmässiga löner är hos fackföreningar, där kan du ofta hitta information om marknadslöner för både olika roller och olika industrier.

2. Visa att du är attraktiv på arbetsmarknaden

Om du har intervjuats för andra positioner hos andra företag, berätta om det. Det kan snabba på processen och vetskapen om att du har andra möjligheter eller ett annat erbjudande kan göra dig mer attraktiv för en arbetsgivare. Det kan även vara en drivande faktor till att öka ditt värde och även förbättra erbjudandet du får. Kom dock ihåg att du aldrig bör ljuga om andra erbjudanden som i själva verket inte finns!

3. Specificera önskemål och förväntningar

Berätta för arbetsgivaren vad du önskar att ha i ett jobb i form av lön, förmåner, och andra möjligheter. Det kan exempelvis vara ledighet, flexibilitet med varifrån du arbetar, din titel, eller annat som kan ge dig värde. Var dock noga med att inte framstå som orimlig i dina förväntningar. Om företaget redan har sagt att de behöver att personal är på plats är det inte passande att försöka ändra det. Om det däremot finns sådant som är avgörande faktorer för dig så kan det vara något att kommunicera för att eventuellt ta beslutet att behöva neka ett erbjudande.

4. Visa kvantifierbara resultat

Ett tydligt sätt att visa ditt värde är att omsätta dina prestationer i kvantifierbara termer så att det går att visa hur mycket din insats faktiskt är värd. Exempelvis hur mycket pengar du sparade ett företag med ditt initiativ, eller vad projektet du arbetade på resulterade i för intäkt, eller hur du producerade över satta mål. Berätta sedan för dem hur värdefull du förväntar dig att vara på ditt nya jobb!

5. Börja inte för tidigt

Svaret på frågan om när du ska börja förhandla om lön är helt enkelt: ganska sent. Du har väldigt lite att vinna på att börja prata om pengar för tidigt. De första stadierna i en intervjuprocess ska handla om att de ska bli intresserade av dig och vilja anställa dig på företaget, och därför ge dig ett erbjudande. Kommer du med ditt löneanspråk för tidigt kan det vara lätt att bli avfärdad tidigt i processen som kandidat. Däremot, så fort de har bestämt sig för att det är dig de vill ha, då blir det en fråga om ”hur ska vi göra detta” och då passar det att börja förhandla. 

6. De 5 gyllene frågorna

Är erbjudandet öppet för förhandling? Vissa företag använder sig av standardiserade avtal med fast ingångslön vilket gör det svårare att förhandla. Börja därför med att stämma av om möjligheten att förhandla existerar innan du går ut för hårt med lönekrav. Se det som att doppa tån i poolen innan du dyker.

Vad baserar ni lönen på? När du gjort din research kommer du att ha skaffat dig en uppfattning om vilken lön du är värd. Detta gör att du lättare kan argumentera för din sak om du inte håller med om hur de kalkylerar din lön och också säkerställa att du får en skälig lön.

Finns det saker förutom baslönen som är öppna för förhandling? Om lönen inte är något arbetsgivaren är villig att ändra behöver inte det betyda att förhandlingen är över. Tänk på hela paketet så som förmåner, friheter, och andra incitament innan du tar ditt beslut. Kanske fler lediga dagar, jobb-bil, eller mer i friskvårdpeng är något som är värdefullt för dig.

Hur brukar löneökningen se ut för personer i liknande positioner? Vetskapen om hur och när det är tillgängligt med en löneökning kan vara en faktor värd att ta in i erbjudandet. Framförallt om startlönen är lägre än förväntat. Det kan vara så att över en femårsperiod kommer du i slutändan få en högre lön av ett initialt lägre erbjudande.

Kan jag få det i skrift? Efter att ni har samtalat och förhandlat, be alltid om att få ett reviderat erbjudande skriftligt. Det här kan göra att framtida missförstånd och onödiga konflikter undviks.

7. Förhandla om extra

Om arbetsgivaren inte kan möta ditt löneanspråk kan du tänka på alternativa värden som kanske inte behöver kosta lika mycket för arbetsgivaren. Det här kan exempelvis vara viss utbildning som kan göra skillnad i din långsiktiga utveckling, arbetsmaterial så som en bättre dator, eller större flexibilitet i arbetet. Tänk på om det kan finnas något som för dig kan ge högt värde men för arbetsgivaren inte nödvändigtvis behöver vara dyrt, och på så sätt öka värdet av ett jobberbjudande. 

8. Ett jobb är mer än en lön

Som tidigare nämnts innehåller jobberbjudandet du får ofta ett paket av olika värden där lön endast är en faktor. Det är lika viktigt för ditt beslut att du känner dig entusiastisk inför att arbeta på själva företaget, att du litar på dina kollegor och att du tror att du kommer att trivas i rollen. Till stor sannolikhet är ett erbjudande som är tillsynes sämre än ett annat men på ett företag som har inspirerande ledarskap, trevliga kollegor, och en produkt eller tjänst du tror på, mycket mer värdefullt i långa loppet än en hög lön. Vi spenderar hälften av vår vakna tid varje vardag på vår arbetsplats och därför bör även jobbförhållandena vara en avgörande del i vilket erbjudande du accepterar.

9. Öva på din pitch

Att lära sig löneförhandla är inte något som händer över en natt, men det är absolut något som du kan öva och bli bättre på. Ser du till att alltid vara förberedd kommer du komma långt, men även att repetera och öva med vänner och familj kan hjälpa till. Däremot är det såklart alltid praktisk erfarenhet som får dig att utvecklas mest, så var därför aldrig rädd för att prova på en förhandling när du får tillfälle. Nästa gång kommer du vara lite vassare och lite bättre i din förhandling, och kanske lyckas argumentera till dig ett mycket förmånligt erbjudande.

10. Läs igenom noga

Efter att du har förhandlat och accepterat ett erbjudande kan det vara lätt att bli exalterad och inte gå igenom kontraktet så noga. Det är dock mycket viktigt att läsa och gå igenom alla avtal och dokument som du ska godkänna. Detaljer betyder mycket i avtal så läs hellre en gång för mycket än en gång för lite. Men efter du skrivit på ska du absolut fira!

 

Skaffa dig en jobbintervju!

Nu när du är redo för löneförhandling är det dags att skaffa dig din nästa intervju. Läs våra tips på hur du skaffar dig ditt perfekta jobb här och skapa en gratis profil på Monster.se. Kom igång idag!

 

Skapa Profil