Mall för att skriva ett personligt brev

Mall för att skriva ett personligt brev

Hur säljer man in sig själv med ett personligt brev? Att berätta om sina styrkor och lyfta fram alla fördelar och kompetenser på ett A4 kan för många vara en svår uppgift. Konsten att sammanfatta den viktigaste informationen i ett personligt brev är svårt och det gäller att prioritera då man inte ska ta med allt för mycket detaljer. Det kan också vara svårt att på ett professionellt sätt övertyga arbetsgivaren om varför man anser sig vara bäst lämpad för jobbet. Det är därför utmärkt att utgå från en mall när du skriver ditt personliga brev som hjälper dig med guidning kring hur innehållet ska se ut och hur brevet ska struktureras.

Exempel på personligt brev

Förnamn Efternamn
Brittagatan 1
100 00 Staden
Telefon: 08-00 000
Mobil: 070-00 00 00
E-post: epostadress@yahoo.se

Ansökan till tjänsten Ekonomiansvarig

Hej,

Jag såg er platsannons om att ni sökte en ekonomiansvarig på www.monster.se och blev mycket intresserad. Jag heter Förnamn Efternamn. Mina starka sidor är att jag har tio års erfarenhet av redovisning, ekonomi och är van att möta höga resultatkrav. Jag ansvarar idag för företaget ABs årsredovisning, löneutbetalningar och fakturahantering.

Efter min ekonomiexamen på X universitetet arbetade jag på företaget 1 AB hos vilka jag lärde mig att sköta redovisningen för A-Ö. Vi arbetade internationellt vilket jag idag kan applicera i tjänsten hos er. Jag har sedan sex år tillbaka arbetat som ekonomiansvarig med personalansvar för tre personer. Mina erfarenheter av att planera, organisera och xxx kommer att vara värdefulla om jag får förtroendet att leda företaget ABs ekonomienhet. Jag är van att fatta snabba beslut och ta ansvar för mitt arbete genomförs föredömligt och noggrant. Att jobba med många leverantörer och avdelningar lokalt och i andra länder för att nå ett optimalt samarbete finner jag mycket motiverande och roligt.

Min bakgrund från varierande branscher och möten med olika kulturer har gett mig bred kunskap för att t.ex. hantera förändringar och vara lyhörd. Jag uppskattar att arbeta i ett dynamiskt och resultatorienterat företag, vilket jag uppfattar att ert företag är.

Personalansvar för mig innebär att lyfta fram mina medarbetare och ge dem tillräckligt med kunskap för att göra ett bra arbete och få dem att trivas. Jag jobbar med medarbetarsamtal, kompetensutveckling och eget ansvar. Grunden för mitt ledarskap bygger på delaktighet och tydlig målstyrning.

Jag är en mycket positiv person som har lätt för att hitta nya vägar och idéer till lösningar samt gör alltid mitt jobb med största noggrannhet. Jag får ofta höra att min entusiasm smittar av sig och bidrar till en bättre stämning och arbete på vår avdelning.

På fritiden engagerar jag mig som ledare i barnen fotbolls-, respektive simklubb och jag är styrelseordförande för AB föreningen. Med detta hoppas jag att jag har väckt ert intresse och får chans att komma och presentera mig närmare.

Med vänlig hälsning

Förnamn Efternamn