Skip to main content

Intervjufrågor chef: Tips inför intervjun till chefsjobbet

Intervjufrågor chef: Tips inför intervjun till chefsjobbet

Förbereder du dig för en chefsintervju? Som ledare är det viktigt att tänka strategiskt och det är precis vad du måste göra för att lyckas på intervjun: Gå in till chefsintervjun med en plan!

För att hjälpa dig formulera en framgångsrik strategi har vi på Monster konkreta tips för vad du ska göra och tänka på före, under och efter chefsintervjun.

Innan din intervju för ett chefsjobb

Utvärdera dig själv

En av de viktigaste egenskaperna att visa under en chefsrekrytering är att du är en självkritisk ledare. Många intervjufrågor kommer att handla om hur väl du kan utvärdera din egen prestation. Fundera på och skriv ner:

 1. dina bästa och sämsta egenskaper som ledare
 2. hur din ledarskapsstil ser ut
 3. hur du inspirerar dig själv och andra
 4. vad du gör och behöver göra för att utvecklas. 

Gå igenom material och anteckningar från utvecklings- och lönesamtal för att förstå hur kollegor ser dig. Det hjälper också att läsa en bok eller artiklar om ledarskap för att sätta igång tankarna kring hur du är (eller vill vara) som chef – Harvard Business Review är en jättebra resurs. Lyckas du smidigt nämna det senaste inom ledarskapsforskning under intervjun kommer du dessutom verka både eftertänksam och påläst.

Läs på om arbetsgivaren

Skapa en överblick av arbetsgivaren och avdelningen eller teamet du vill leda. Ta reda på vad deras strategi, utmaningar och mål är. Börja på företagets hemsida och läs deras årsrapporter. Branschmedier och finanstidningar är också viktiga källor. Glöm inte heller att använda dig av ditt kontaktnät. Sök på LinkedIn för att se om du känner någon som jobbar eller har jobbat för arbetsgivaren. Om du aldrig har varit på en chefsintervju tidigare är det också en bra idé att prata med någon som är chef – även om det är en bekant i en annan bransch.

Under din intervju för ett chefsjobb

Ge konkreta och koncisa svar

I intervjuer på chefsnivå är många frågor du får övergripande och generella, till exempel:

 • Vad har du för ledarskapsstil?
 • Hur skulle du beskriva en bra arbetskultur?
 • Vad skulle du göra under dina första 90 dagar här?
 • Kan du berätta om ett tillfälle då du har hanterat en svår situation med en anställd?

Det är lätt att ge långa och luddiga svar, utan att egentligen ha svarat på frågan. Bygg därför dina svar kring konkreta exempel och ha en tydlig poäng. Du ska inte vara rädd att avslöja om det har gått fel ibland – det händer när man leder människor. Intervjuaren förväntar sig inte att du är perfekt, utan vill se att du är kreativ i svåra lägen och lär dig av dina misstag.

Arbetsgivare vill se:

 • Att du kan komma med nya idéer.
 • Att du kan lösa mänskliga – och inte bara tekniska – problem.
 • Att du är eftertänksam och självkritisk.
 • Att du är strategisk och kan se helhetsbilden.

Arbetsgivare vill INTE se:

 • Att du skyller misstag på andra.
 • Att du är fast i dina rutiner.
 • Att du ger orealistiska svar.
 • Att du inte vill ta dig an rutinarbete.

Ställ frågor

Att ställa frågor är särskilt viktigt i en chefsintervju. Ställ frågor som du genuint undrar över och som är tydligt baserade på din forskning om arbetsgivaren – om deras strategi, förändringar inom branschen, eller ny teknologi. Visa att du har tänkt efter. Det finns även några frågor som det alltid är bra att få svar på, till exempel:

 • Hur skulle en vanlig arbetsvecka på jobbet se ut för mig och mitt team?
 • Hur är arbetsbördan under året – är vissa perioder mer intensiva än andra?
 • Hur fortsätter rekryteringsprocessen och när planerar ni att fatta beslut?

Efter din intervjun för ett chefsjobb

Följ upp

Alldeles för många glömmer eller struntar i att följa upp intervjun, trots att det är ett perfekt sätt att visa engagemang och intresse. Skicka ett mail en eller två dagar efter intervjun där du tackar för samtalet och nämner något ni pratade om som var särskilt intressant. Kändes både intervjun och den potentiella chefstjänsten klockrena kan du till och med skriva ett litet tackkort.

Gå vidare

Efter uppföljningen har du gjort vad du kan. Fortsätt leta efter andra lediga jobb och fila på ditt CV medan du väntar på återkoppling. Om du inte får napp, tacka för möjligheten, be om feedback, och gå vidare till nästa intressanta tjänst. Det är såklart aldrig roligt med ett nej, men varje erfarenhet gör att du kan växa som människa och inte minst som chef.


 

Vill du ha fler tips på vad du bör säga under intervjun? Eller vill du söka ett jobb som chef? Ladda upp ditt CV och kolla in våra senaste chefsjobb.


Back to top