Skip to main content

Tips inför din andra intervju

Tips inför din andra intervju

Efter ett antal intervjuer med olika sökande för en tjänst görs en gallring. Under denna väljer arbetsgivaren ut vilka de vill träffa en gång till för en andra intervju. Hur skiljer sig mötet från den första intervjun och vilka frågor kommer ställas? Här ger vi dig tips som förbereder dig inför ditt andra möte med din framtida arbetsgivare. 

Andra intervjun: Vad behöver du veta?

Trots att du vid första intervjun fick svara på alla tänkbara frågor och gav rekryteraren en komplett bild av dig själv behövs oftast förtydliganden och fördjupningar. Många frågor blir snarlika även vid andra intervjun och då är det viktigt att du är konsekvent. En andra intervju innebär att du fångat arbetsgivarens intresse och under detta möte är det viktigt att du bekräftar den kompetens och de egenskaper som arbetsgivaren fastnade för. 

Var förberedd

Du kollade förmodligen upp företaget redan innan du skickade in din ansökan, men inför den andra intervjun är det extra viktigt att du läser på. Under ditt första möte med arbetsgivaren lärde du dig mer om dem och vad de letar efter i en kandidat – använd den informationen för underlätta kommande förberedelser. Om det kom upp något under den första intervjun som kändes lite främmande så har du nu en ypperlig möjlighet att fylla igen eventuella kunskapsluckor. Tycker du att du har läst på grundligt om företaget så kan du alltid fördjupa dig inom något specifikt istället. Oavsett var du är i processen så är det aldrig för sent att lära sig lite till, för ju mer du vet om arbetsgivaren desto lättare blir det för dig att få en bild av vad du kan erbjuda företaget. Din kunskap om företaget visar att du är intresserad av tjänsten och ger dig möjlighet att hitta eventuella svagheter i organisationen. Det kan vara kompetenser som just du kan bidra med. Presentera dina styrkor inom de områden där du upplever att arbetsgivaren saknar resurser. 

Du måste inte ha svar på allt

Alla blir mer eller mindre nervösa av en anställningsintervju, före och under men även efter mötet.

Svarade jag fel eller framstod jag som oseriös? Det är frågor som brukar dyka upp när man kommit hem och tänkt igenom intervjun. En vanlig missuppfattning är att arbetsgivaren söker en "perfekt" kandidat, en person som utan att tveka svarar rätt på alla frågor. Det viktigaste är dock inte att kunna ge rätt svar på allt utan snarare att visa att du är en person som är villig att lära dig och utvecklas i din nya roll. Visa tydligt att du är nyfiken på företaget och entusiastisk över att bli en del av organisationen.

Var självkritiskt…

Det är aldrig någon bra idé att försöka framställa sig själv som ofelbar. Genom att våga visa upp dina svaga sidor ger du en mer nyanserad bild av dig själv. Det bidrar även till att understryka dina positiva egenskaper, framförallt att din ärlighet. En bra balans mellan styrkor och svagheter upplevs som insiktsfullt och trovärdigt.

… men inte för mycket

Var inte rädd för att lyfta fram det du är bra på, du behöver inte göra avkall på ödmjukheten för att visa upp dina styrkor. Se till vara väl förberedd inför den andra intervjun, då kan du förstärka och förtydliga det ni talade om under det första mötet och få reda på vad som är nästa steg i rekryteringsprocessen. Analysera och rangordna dina kompetenser och egenskaper för tjänsten du sökt och presentera dem i den ordning du bedömer som mest värdefullt för arbetsgivaren. 

Låt öronen vara med

Att fokusera på att både lyssna och prata under intervjun kan låta som en självklarhet, men när tystnader uppstår är det lätt att börja prata för sakens skull. Då är det också lätt hänt att du glömmer av motparten i intervjun och inte tänker alls på att lyssna. Om du är förberedd blir du tryggare, då verkar ett par sekunders tystnad inte lika skrämmande. Glöm inte att du är kallad till intervju, du ska inte leda samtalet om du inte blir ombedd att göra det. Lyssna och känn av stämningen i rummet, då blir det mer som en dialog än ett förhör. Var professionell, men våga även vara personlig, då flyter samtalet på bättre.

 


Har du koll på vad du ska ha med dig till anställningsintervjun? Om inte, kolla in den här sammanställningen och hitta ditt nästa jobb på Monster!


Back to top