Skip to main content

Utnyttjas du på jobbet?

En chef kan påverka din arbetssituation lika positivt som negativt, och särskilt negativt kan en chef som utnyttjar dig och aldrig visar uppskattning vara. Ibland kommer du naturligtvis behöva rycka in och hjälpa till med uppgifter som långtifrån tillhör din arbetsbeskrivning, vilket är en naturlig del i att vara ett team på jobbet. 

Men att varken känna sig uppskattad eller värdesatt av din chef står (och ska aldrig) inte med i någons jobbeskrivning. 

Vad innebär det att ta någon för givet?
Det måste självklart ställas krav på dig som anställd och det finns vissa uppgifter och projekt du förväntas genomföra. Men när ingen noterar, uppskattar eller förstår allt du faktiskt gör är det ofta dags att hissa varningsflaggan. För en bra chef vet hur viktigt det är att motivera och visa uppskattning gentemot sina anställda och ska bekräfta dig och ditt arbete regelbundet. 
 
Utnyttjar din arbetsgivare dig? 
Nedan har vi listat fem varningstecken på att du blir orättvist behandlad på jobbet. Känner du igen dig? Då är det hög tid att göra någonting åt saken!  

1. Du jobbar över regelbundet 
“Många arbetsplatser lider av kompetensbrist och om det inte finns möjlighet att anställa fler brukar cheferna tvingas till att kräva mer av den personal de har”, berättar karriärcoachen Mark Moyer. 

Om du regelbundet måste jobba kvällar och helger behöver du återkräva dessa timmar. Det finns däremot några undantag. Jobbar du i en bransch där man generellt brukar jobba långa dagar och sena kvällar får du anpassa dig och dina förväntningar. Detta gäller till exempel finans- och byggbranschen. Ett annat undantag är om du får betalt för alla de extratimmarna du jobbar.  

Gäller inget av detta för dig och din arbetssituation behöver du däremot ta tag i problemet på en gång. 
 
Vad du kan göra: “Du behöver ha en ärlig konversation med din chef”, säger Moyer. Boka in ett möte med honom och berätta om alla timmar du jobbar över (samt den uteblivande kompensationen) och hur negativt det påverkar dig. Förklara att du vill vara en bra lagspelare som ställer upp, men att du känner dig överväldigad och orolig för att inte hinna leverera ditt allra bästa längre i och med den stora mängden extrajobb. 
 
2. Du får agera personlig assistent 
Såvida du inte har en administrativ roll ska majoriteten av din tid inte spenderas med att hämta chefens kaffe, kemtvätt eller med att springa andra ärenden. “Ditt fokus ska istället ligga på att utvecklas i din roll och göra det du blivit anställd för”, säger karriärcoachen Belinda Plutz. 

Vad du kan göra: I den här situationen behöver du vara aningen försiktig. ”Säg aldrig Det här ingår inte i min arbetsuppgifter”, tipsar Plutz. En bättre approach är istället att nämna att dina ansvarsområden har förändrats och fråga om det kommer att fortsätta vara så framöver, t.ex. Jag har fått nya uppgifter och ansvarsområden den senaste tiden och skulle vilja prata om var mitt fokus bör ligga och era förväntningar.
”Det kan ju faktiskt vara så att din chef inte är medveten om eller uppfattat situationen” fortsätter hon. 

Om din chef istället vill att du ska fortsätta att agera personlig assistent kan du erbjuda den här lösningen: Jag hjälper gärna till, men jag skulle behöva lägga mer av min tid på de andra projekten vi har på gång. Kan vi kanske tilldela dessa ärenden till en av våra praktikanter?
 
3. Du har två olika jobb
Det finns ett ofta förekommande problem: en kollega slutar och du får ta över dennes roll – samtidigt som du ska göra ditt eget jobb 100 %. Men innan du tar upp detta med din chef bör du fundera på hur länge du kommer behöva jobba dubbelt. 
 
”Om det bara handlar om en vecka eller två får du acceptera det”, tycker karriärcoachen Jennifer DeWall. Om det istället kommer pågå under en längre tid eller om det inte finns några planer på att anställa en ersättare kommer du behöva benämna situationen. 

Vad du kan göra: “Även om du inte har någonting emot den ökade arbetsbördan borde du ändå få kompensation för det”, menar DeWall. Du kan säga något i stil med: Jag har tagit på mig större ansvar och gör mycket mer än tidigare. Kan vi hitta en lösning tillsammans där vi kan anpassa min lön efter min nya roll? 

Om din chef säger att det inte finns några möjligheter till en löneförhöjning kan du först be om hjälp med att prioritera din tid bättre, sedan om du kan bli kompenserad på andra sätt. 
 
4. Du väntar fortfarande på en befordran eller löneförhöjning 
“Om din chef gång på gång lovar dig en löneförhöjning eller befordran men ingenting händer blir du respektlöst behandlad”, säger Moyer. 

Väntar du för länge med att benämna problemet kan det komma att påverka din framtida löneutveckling, då ditt nästa löneerbjudande förmodligen kommer baseras på din nuvarande lön. 

Vad du kan göra: Fastställ parametrar med din chef: Vi har pratat om min löneförhöjning och jag undrar om du vet när detta kan bli bekräftat? Får du bara ett svävande svar tycker Moyer att det är dags att sätta ner foten lite. Till exempel: Jag vill inte sluta, men eftersom vi båda tycker att jag förtjänar en löneökning vill jag gärna bestämma ett datum för när detta kommer inträffa.
 
5. Din chef tar åt sig äran för ditt jobb 
Har du haft oturen att jobba med någon som alltid lyckas sno åt sig äran för dina idéer och arbete? Då är det dags att träda fram och visa hur duktig du faktiskt är och visa för högre uppsatta chefer att du är driven och framåt. Detta är något som i sin tur kan öppna dörrarna för andra karriärmöjligheter. 

Vad du kan göra: “Försök att inte tänka för mycket på det. Det kan ju faktiskt vara så att chefen glömt bort att det var din idé från början”, säger Plutz. Genom att vänligt påminna honom om att det var din idé ökar du chanserna för att det inte kommer hända igen. Du har en bra poäng, men jag skulle gärna vilja tillägga något som jag nämnde när jag kom på detta. 
 
 

Back to top