Skip to main content

Styrkor och svagheter: vad du ska säga under en intervju

Det är ofta när du ombeds benämna dina styrkor och svagheter under en intervju som du kör fast. Vi har tipsen på hur du får samtalet att rulla på igen.

Det är inte ovanligt att du under en intervju möts av frågan “Vilka är dina styrkor och svagheter?”. Här är det viktigt att ge ett sanningsenligt svar som betonar det du är bra på och samtididgt minimerar dina brister. 
 
Vi föreställer oss att vi har två kandidater, Lisa och John, som båda ska på intervju för jobbet som chef över ett kundservice-team. Dem båda får frågan om deras styrkor respektive svagheter. 

Lisa är först och svarar följande: “Min styrka är att jag alltid jobbar hårt. Min svaghet är istället att jag blir stressad över att missa deadlines på grund av att någon annan inte levererar i tid”. 

Svaret är båda fantasilöst och förväntat. De allra flesta ser sig själva som hårt arbetande och skulle någon ens erkänna om de inte jobbar hårt? Lisas svaghet är tekniskt sett ingen svaghet och dessutom lägger hon över ansvaret på någon annan – för det är när någon annan inte levererar ordentligt som hon blir stressad.  

Sedan är det Johns tur. Han har också lite svårt att svara på frågan: ”Jag kommer inte riktigt på någon direkt svaghet”, början han. ”Jag kanske skulle kunna fokusera mer. Min styrka är förmodligen min förmåga att hantera människor. Jag är rätt lätt att ha och göra med och är inte så lättirriterad”. 

Det här svaret börja negativt och försätter sedan med vaga ord som kanske, förmodligen och så. John gör sig ingen tjänst med det här svaret. 

Med detta sagt – hur ska du då svara på dessa vanliga, men kluriga, intervjufrågor? 

Utvärdera dina svagheter
Låt oss börja med det svåraste – dina svagheter. Detta är förmodligen den mest skrämmande delen av frågan. För vi alla har våra svagheter, men vem vill erkänna dem? Och då särskilt under en intervju? 

Några exempel på brister du kanske nämner är: 
•Att du är för kritisk mot dig själv 
•Att du alltid vill göra din omgivning nöjd
•Att du saknar kunskap om den senaste programvaran

Det bästa sättet att hantera den där frågan på är att minimera det negativa och framhäva det positiva. Välj en av dina ”sämre” egenskaper och kom fram till en lösning kring hur du ska övervinna den. Undvik personliga egenskaper och koncentrera dig istället på de med en mer professionell inriktning. Du kan t.ex. säga ”Jag tycker om att jag alltid ser det positiva i situationer. Ibland kan jag tyvärr missa några mindre detaljer, men därför jag ser alltid till att ha en mer detaljorienterad person i mitt team”. 

Utvärdera dina styrkor
Till den här frågan behöver du ge specifika svar. En bra början är att utvärdera dina kunskaper för att sedan kunna identifiera dina styrkor. Det här är en övning som är bra att göra innan din intervju, där du kan dela upp dina kunskaper i tre kategorier: 
 
•Kunskapsbaserade färdigheter: Fås av utbildning och erfarenhet (t.ex. datakunskap, språk, examen, kurser och tekniska kompetenser). 
•Överförbara färdigheter: Färdigheter du tar med dig från ett jobb till ett annat (t.ex. kunskaper kring kommunikation och människor, analytiska problemlösningar). 
•Personliga egenskaper: Dina unika egenskaper (t.ex. självständig, flexibel, vänlig, ambitiös, utåtriktad, punktlig, lagspelare). 

Några exempel på styrkor du kanske nämner är: 
•Entusiasm
•Pålitlighet
•Kreativitet
•Disciplin
•Tålamod
•Beslutsamhet
•Engagemang
•Ärlighet
•Flexibilitet

Välj tre till fem av de styrkor du listat och som matchar det som arbetsgivaren söker. Se till att du kan ge specifika exempel som visar hur du använder egenskaperna till din fördel. 
 
Skriv ner dina svar
Skriv ett positivt svar som du kan säga med självförtroende: 
"Min styrka är min flexibilitet kring att hantera förändring. På mitt förra jobb inom kundservice tog jag ett krafttag kring den negativa arbetsmiljö vi hade då och utvecklade ett väldigt stöttande och motiverat team. När det kommer till mina svagheter känner jag att jag skulle kunna utveckla min ledarförmåga, någonting jag hela tiden jobbar på att förbättra”. 

Kom ihåg att intervjuaren ställer den här frågan för att hitta en bra match. Han eller hon försöker skapa sig en bild av dig utifrån dina svar. Ett enda svar kommer troligen inte hindra dig från att få jobbet - om du inte svarar någonting alldeles för uppenbart förstås. Fokusera på dina styrkor och det du har att erbjuda. Det viktigaste är att du visar att du kanske inte är helt perfekt, men du är medveten och jobbar hela tiden på att förbättra dina svagheter. 
 

Back to top