Skip to main content

Så får du den feedback du behöver från chefen

Vill du veta hur du egentligen presterar på jobbet? Då behöver du kanske bara lära dig att fråga.

Så får du den feedback du behöver från chefen
Sanningen kan svida till ordentligt ibland. Men när det rör sig om dina prestationer på jobbet är rak och ärlig feedback det enda sättet at ta sig framåt på. Och att överhuvudtaget feedback är viktigt – en studie visar nämligen att de som får regelbunden återkoppling från sina chefer presterar bättre. 

Vissa av oss fruktar alla typer av medarbetarsamtal med chefen medan andra (och då huvudsakligen unga) ser framemot det. Enligt en studie genomförd av Harvard Business School värdesätter millennials sin chefs åsikt 50 % mer än andra generationer. 

Så, vilken typ tillhör du? För oavsett om du vill få eller skräms av feedback från chefen är den ofta viktig för dig och din utveckling. ”Vill du ha feedback måste du vara proaktiv och själv be om den”, tipsar karriärcoachen Phyllis Mufson. 

Men att be sin chef om konstruktiv feedback faller sig inte naturligt för alla. Därför har vi listat några värdefulla punkter att utgå ifrån – som dessutom boostar dig. 

Boka in regelbundna möten
För att kunna utvecklas snabbt och effektivt behöver du prata och diskutera om dina prestationer regelbundet med chefen. Att prata om dig och ditt arbete en gång om året under ett medarbetarsamtal räcker därför inte. Men om du inte initierar dessa regelbundna möten själv är sannolikheten att de inte av blir av stor – och särskilt då vissa företag inte ens har årliga medarbetarsamtal. 
 
”Vissa chefer tycker helt enkelt inte om att ge feedback och erbjuder därför inte det frivilligt”, säger författaren Jack Molisani. ”De kan känna sig tveksamma då de är rädda för att såra någons känslor, alternativ är konflikträdda”, fortsätter han. 
 
För att säkerställa att du får kontinuerlig feedback kan du be din chef om ett 30 minuters möte månads- eller kvartalsvis där ni kan prata om ditt arbete. ”Detta kommer hjälpa dig att utvecklas och korrigera beteenden som kanske försämrar ditt arbete”, säger författaren Chip Espinoza. Han rekommenderar också att du skickar ett kort e-mail efter varje möte där du sammanfattar det ni pratat om och tackar din chef för dennes feedback. På så sätt visar du uppskattning och kan dessutom sammanställa det ni pratat om. 
 
Var specifik
Det är viktigt att du förbereder dig för samtalen och är specifik kring vad du vill ta upp och kanske meddelar din chef kring detta i förväg. Du bör med andra ord inte kliva in på mötet och simpelt fråga ”Hur sköter jag mig?”.
 
Molisani tipsar om att ta reda på utifrån vilka kriterier din chef bedömer dig och dina prestationer. Sammanställde du till exempel den där Excel-rapporten tillräckligt effektiv? Hur kommunicerade du under den senaste kundpresentationen? 

Tänk även samtididgt på hur din chef bedöms. ”Ju bättre du får din chef att framstå, ju bättre kommer du framstå i dennes ögon”, fortsätter Molisani. 

Få feedback i realtid
Förutom att boka in återkommande möten med din chef finns det också tillfällen då du snarare ska be om feedback på plats – medan det fortfarande är färskt i din chefs minne.  

Presentationer är till exempel bra situationer för feedback – men förbered alltid din chef om att du gärna vill ha återkoppling efteråt. ”Detta för att undvika att göra din chef obekväm eller oförberedd”. Här gäller det också att be om specifika svar; pratade jag tydligt nog, hur fungerade mitt kroppsspråk?

Ett annat tillfälle då du kan be din chef om feedback är när du står framför ett problem som behöver lösas: Jag har ett problem. Så här ser situationen ut. Vad för lösning rekommenderar du? “Om du inte ber om återkoppling och senare upptäcker att du gjort fel kommer du inte ha kunnat göra någonting åt situationen i tid”, säger Espinoza. 

Dokumentera din feedback
Ta anteckningar under mötena med din chef och skriv ner den feedback du får. ”Genom att dokumentera den konstruktiva feedbacken du får kan du följa din egen process och utveckling. Det kan också användas som underlag vid nästa löneförhöjning”, säger Mufson. 
 
 

Back to top