Skip to main content

Millennials: så motbevisar du negativa fördomar

Millennials: så motbevisar du negativa fördomar
”Millennials” låter i vissas öron som ett fult ord. Ett ord som tyvärr förknippas med en del negativa konnotationer – förtjänade eller inte. Konnotationer som ofta handlar om hur millennials fungerar och beter sig.  
 
Generationen syftar huvudsakligen till personer mellan 21 och 34 år och de har rört om en del på arbetsplatserna. Studien Multi-Generational Survey som Monster nyligen genomfört visar nämligen att millennials generellt sätt inte håller med om den traditionella övertygelsen om att långa dagar bakom skrivbordet innebär mer produktiva anställda. Samtidigt ser chefer de som några som förväntar sig mer än de förtjänar; samhället som en typisk ”jag”-generation. 

Men det rör sig förmodligen bara om olika infallsvinklar. Millennials lägger till exempel stor vikt på flexibla arbetstider och att vill ta hjälp av tekniska lösningar för att öka produktiviteten. Så egentligen handlar det inte om att de vägrar att acceptera kontorstider, utan snarare att de tror att det finns mer produktiva sätt att vara, just det, produktiv på. 

Vi har listat fem vanliga fördomar du som millennial ofta möter i arbetslivet – och tipsar om hur du motbevisar dem. 

1. “De är priviligierade.”
En del äldre arbetstagare ser millennials som några som bara vill klättra uppåt - en grupp nyanställda som direkt känner sig förtjänta av det stora hörnkontoret. Detta har delvis sin grund i att den traditionella hierarkin har bleknat bort i många branscher med tiden. ”Yngre arbetstagare går framåt snabbare än tidigare generationer”, säger Jennifer McClure, VD för strategiföretaget Unbridled Talent. 
 
Detta kan naturligtvis skapa irritation bland den äldre generationen som behövt lägger ner mycket mer tid för samma typ av karriärmål. 
 
Så motbevisar du dem: Visa att du är en lagspelare genom att integrera andras idéer i ditt arbete. Du kan till exempel be en kollega att se över din budgetplan innan du skickar vidare den till chefen.
”De allra flesta människorna tycker om att hjälpa till och kommer med stor sannolikhet känna sig smickrade över att du frågat”, säger Marcelle Yeager, chef på coachingfirman Career Valet. Erbjud dig samtidigt att hjälpa till när en kollega verkar behöva det.  
 
2. “De vill bli tackade bara för att ha dykt upp.”
”Den äldre generationen har ofta intrycket av att millennials behöver konstant och positiv uppmuntran, mycket beroende på curlande föräldrar”, säger Yeager. Detta har lett till att vissa kallar de för berömtörstiga, när det snarare handlar om att de är vana vid att få mer regelbunden återkoppling. 
 
Så motbevisar du dem: Säg till din chef att du vill ha feedback i form av konstruktiv kritik på ett konsekvent sätt. Detta för att visa att du inte bara fiskar efter beröm.  Vinkla dina önskemål mot chefens fördel, inte din egen. Prova att säga något i stil med: ”Jag vill gärna träffa dig en gång i veckan och prata om hur allting går för att se till att jag motsvarar dina förväntningar”. 
 
3. “De blir distraherade av tekniken.”
Instagram, Snapchat, sms; det finns en hel del potentiella störningsmoment under arbetsdagen. Och eftersom millennials ses som en typ av digitala infödingar antar många att de lätt tappar fokus.
”Så är naturligtvis fallet för vissa, men det finns anställda i alla generationer som distraheras av teknik”, säger McClure.  
 
Viktigt att komma ihåg är att dessa digitala “distraktioner” ofta hjälper dig att göra ditt jobb bättre – så länge du inte scrollar igenom din Timehop eller spelar Candy Crusch förstås. 
 
Så motbevisar du dem: Det är upp till dig att förklara för din chef hur olika funktioner eller program hjälper dig i ditt arbete. Läser du igenom Twitter för att hålla koll på branschnyheter? Då kan du vid nästa teammöte nämna ”jag läste just en intressant artikel om en av våra konkurrenter som CNN twittrat om”. 
 
4. “De byter ofta jobb.”
Ryktet stämmer - yngre arbetstagare byter jobb oftare. Enligt en Gallupundersökning från 2016 bytte 21 % av millennials jobb under det senaste året. Det är tre gånger fler jobbyten än bland andra generationer.  Men det finns en anledning till att millennials är så nomadiska: "Millennials flyttar generellt sätt runt mer eftersom det är ofta vad som krävs för att de ska bli befordrade", säger Klein.
 
Så motbevisar du dem: Yeager rekommenderar att stanna på samma företag under åtminstone ett år; annars kanske en blivande arbetsgivare misstänker att du är oengagerad.  Förbered dig också på frågor under intervjun där du ombeds förklara varför du slutade efter redan ett år. Fokusera då på hur och varför jobbytet varit ett bra steg i karriären, snarare än att klaga på din tidigare arbetsgivare. 
 
5. “De vill ha särskilda förmåner.”
Det här är en uppfattning som ofta har sin grund i att millennials värderar flexibilitet - och inte är rädd för att säga det till deras chef. Men fokusera alltid på att göra ett bra jobb innan du ber om extra förmåner. ”Som företag vill du att någon ska leverera bra resultat innan de beviljas mer flexibilitet”, säger Klein. 
 
Så motbevisar du dem: Vill du arbeta hemifrån en dag i veckan eller få transportersättning? Visa vad du går för genom att leverera mätbara resultat innan du ber om förmåner utöver det vanliga. Var specifik i din förfrågan och Klein tipsar om att du kan föreslå en prövoperiod först för din chefs skull. 
 

Back to top