Skip to main content

Hur betalar jag tillbaka min studieskuld?

Hur betalar jag tillbaka min studieskuld?

Att bli färdig med studierna innebär att det är dags att ge sig ut i arbetslivet, men det kan också innebära att man har en hel del skulder som man måste börja betala av. Att behöva ta lån för att klara av studierna är idag snarare regel än undantag, ett nödvändigt ont. Dock kan det ändå kännas väldigt tungt när slutsiffran av dina studieår summeras.

I Sverige har vi Centrala studiestödsnämnden (CSN), dit de allra flesta studenter vänder sig för att få hjälp under studietiden. Hur mycket studieskuld man i slutändan har varierar från student till student och är beroende på bl.a. studiernas längd och om man exempelvis har tagit fullt studielån under den aktuella tiden. Även den rådande räntan påverkar hur mycket du ska betala tillbaka. Slutsumman kan utan problem hamna på 250 000- 300 000 kronor eller mer när man väl är klar med sin utbildning.

Men samtidigt som summan kan kännas enorm och smått omöjlig att betala tillbaka så finns det lite olika metoder som kan lindra chocken över skulden, allt som egentligen behövs är lite sunt förnuft och planering.

Du som har ett jobb
Tidigast 6 månader efter det att du senast fick studiemedel är det dags att börja betala av ditt lån. Om du nu har lånat via CSN det vill säga. Det är samma regler för alla, oavsett hur stor din skuld är eller om du har ett jobb eller inte. Hur mycket som du måste betala av varje månad är som sagt individuellt och kan variera stort. Det effektivaste sättet vid amortering av alla lån, inte bara studielån, är att sätta upp en budget. Räkna ut hur mycket du kan klara dig på till vardags för att kunna leva, för div. nöjen och kanske även till att lägga undan något för framtiden? På detta sätt kan du kanske spara ihop så att du till och med kan göra extra avbetalningar på ditt lån och därigenom bli skuldfri tidigare. Förhoppningsvis, allteftersom din karriär utvecklas och du samlar på dig mer arbetslivserfarenhet, så kanske du får löneförhöjning och budgeten kan räknas om. Det är klokt att månatligen avsätta det belopp man klarar av för extra amortering av sitt studielån, så att du slipper dra ut på återbetalningen längre än nödvändigt.

Du som inte har ett jobb
Rådande konjunktur och olika yrkens efterfrågan på arbetsmarknad har stor påverkan över huruvida man efter studieåren lyckas få ett jobb eller inte. Många gånger räcker det inte i dag med en utbildning utan man måste även kanske ha goda kontakter, erfarenhet och självklart lite tur. Lånet tar dock inte någon hänsyn till om du har ett jobb eller inte utan du är lika betalningsskyldig ändå. Men lugn, det finns hjälp att få. Samma tips som ovan gäller självklart även här med, dvs. sätt en rimlig budget, men du kan även ansöka om att få återbetala mindre till CSN under en viss tid. Detta kallas nedsättning och det kan du även ansöka om ifall du under en period skulle få en mindre inkomst än vad du är van vid. Som alltid finns det undantag och möjligheten till nedsättning beror på vilket slags lån du har, se till att sök upp all fakta.

Ett sista tips, i värsta fall så kommer studielånet vara något som ”hänger” över dig under många år framöver. Försök att inte se det som ett betungande lån utan snarare som en väl värd investering för framtiden. Och i och med att lånet och du kan komma att gå hand i hand under en lång tid, så se på det som du ser på att exempelvis att betala hyran. Det hör till vardagen och du måste betala för att kunna få en viss levnadsstandard.


Back to top