Skip to main content

Att hantera konstruktiv kritik på rätt sätt

Negativ feedback kan i slutändan bli positiv– om du vet hur du använder den till din fördel.

Att hantera konstruktiv kritik på rätt sätt
Du är mitt uppe i ditt när du hör (eller läser) de där tre orden ingen egentligen vill höra: ”Vi borde prata”. Direkt ser du det ena mardrömsscenariot efter det andra framför dig: du har förmodligen gjort ett oförlåtligt misstag och kommer att få sparken…

Ingen av oss tycker om att höra vad vi gjort fel, vad våra brister är eller vad vi borde bli bättre på. ”Vi är stolta över vårt jobb och våra prestationer och därför är det ofta svårt att inte ta jobbrelaterad feedback personligt”, säger grundaren av karriärcoachningfirman C-Suite Coach Angelina Darrisaw. 

”Försök att hantera det genom att anta att den konstruktiva kritiken är välmenad och att din chef vill att du ska försätta utvecklas och bli bättre”, fortsätter hon. ”Även den allra bästa behöver hela tiden vässa till sina kunskaper”. 

Om du lär dig att lyssna, tolka och hantera konstruktiv kritik på ett bra sätt kommer du kunna göra det bästa av situationen och fortsätta att utvecklas. Lär dig hur med de fyra punkterna nedan. 

Vad hade du gjort som chef? 
Det är lätt att se allting ur ditt eget perspektiv, men om du försöker se situationen ur din chefs ögon blir dennes feedback ofta lättare att hantera. Du hävdar att du till exempel missar deadlines eftersom de är helt orealistiska och att du driver så många projekt samtidigt. Din chef ser det kanske snarare som att du missar deadlines då du inte prioriterar dem eller för att du inte kan planera ordentligt. 

Det viktigaste är att ni kan ha en ärlig och respektfull konversation där ni överväger och försöker förstå varandras perspektiv. 

”Om du kan se situationen ur din chefs perspektiv kommer du få en större förståelse för honom eller henne, vilket i sin tur underlättar er arbetsrelation”, säger Dr. Leah Weiss, researcher och professor på Stanford Graduate School of Business. 
 
 
Tänk innan du gör
Din första instinkt är kanske att bli defensiv och förklara dig, alternativ förneka, istället för att utvärdera den feedback du fått och se om det faktiskt ligger någon sanning i den. 

Weiss rekommenderar att reflektera kring den kritik du fått under en dag eller två. Ligger det något i det den andra personen sagt? Kanske kan du kommunicera bättre och på ett tydligt sätt meddela att du faktiskt kommer att missa en deadline? Eller lära dig att säga ”nej” till nya projekt när du redan har för mycket annat att göra. 

“Det kan vara svårt att göra det om du ska ge svar på tal direkt, så låt det gärna sjunka in lite”, säger hon. 

“Ta ett djupt andetag och fråga dig själv följande”, tipsar hon. ”Pekade feedbacken ut någonting du inte tänkt på? Är det något du är medveten om och faktiskt kan förbättra? Fick du riktlinjer eller en handlingsplan för hur du ska lösa problemet?”. 

Fråga hur du kan bli bättre
Hur mycket du än vill storma ut ur rummet efter du fått vad som känns som en riktig avhyvling bör du aldrig lämna konversationen utan att ha fått klarhet i hur du kan förbättra situationen. 

Få saker gör en chef så nöjd som när denne känner att du hört, och tagit åt dig, av hans feedback – och dessutom vill bli bättre. 

Darrisaw rekommenderar att du ställer följdfrågor för att bättre förstå den konstruktiva kritik du fått och kunna sätta upp mål därefter. 

“Överväg att fråga din chef om förslag för hur du ska förbättra situationen och om ni tillsammans kan sätta upp en plan”, säger Darrisaw. ”Få honom att vara så specifik som möjligt och sätt sedan upp mätbara mål att följa upp din process med”. 

Vänd det negativa till något positivt 
Nu när du vet var det finns utrymme för förbättring och du satt ihop en plan för hur du ska nå dit är det dags för lite förändringar!

Sätt upp listan på dina mål och den tillhörande planen för dessa på ditt skrivbord där du ser dem. Försök att nå ett mindre mål varje dag, ett större varje vecka och ha sedan återkoppling med din chef när du känner att du uppnått eller förbättrat målen. 

”Fråga den som gav dig feedbacken om de märkt någon skillnad”, säger psykologen Dr. Vijayeta Sinh. ”Personen i fråga kommer uppskatta att du tagit åt dig av vad han sagt och kommer med stor sannolikhet vilja hjälpa till när du är ödmjuk och öppen kring dig själv”, säger Sinh. 
 
 

Back to top