Fem saker som gör dig lyckligare på jobbet

Hur blir man lyckligare i karriären? Studier visar att det finns fem särskilt viktiga punkter som bidrar till ditt välmående.

Fem saker som gör dig lyckligare på jobbet
Fördelarna med ett hitta ett jobb du tycker om är nästintill oändliga. Och hur du trivs på jobbet har stor inverkan på ditt välmående även utanför kontoret. 

Den amerikanska rekryteringsfirman Robert Half gjorde nyligen en studie där de utvärderade fler än 12 000 anställdas lyckonivåer. Studien visade tydligt att glada anställda gör ett bättre jobb, har närmare relationer med sina kollegor och är stoltare över sitt arbete. 
 
”Människor investerar mer tid och energi på jobbet om de tycker om det de gör”, säger karriärcoachen Hallie Crawford. 

Med det sagt – hur blir man då lyckligare på jobbet? Samma studie som ovan erbjuder några intressanta lärdomar över vad som gör oss anställda lyckligare och, naturligtvis, hur du själv kan få användning av dem. 
 
1. Att du känner dig tillfredsställd 
Studien visar att känsla av att man kan och tillåts prestera bra är en av de viktigaste lyckofaktorerna för anställda under 35 år. “Som anställd vill du känna att du kan påverka och bidra, vilket egentligen innebär att du behöver se resultat kring det du gör”, säger Crawford. 
 
På ditt nuvarande jobb: ”Om du vill känna att du presterar och hela tiden utvecklas är det bra att sätta upp delmål som du hela tiden strävar mot”, säger Stefanie Wichansky, VD på konsultfirman Randolph. 

”Om du till exempel jobbar på ett sexmånaders projekt kan du utgå från en lista att stämma av varje eller varannan vecka. Noterar du dina framsteg kommer du känna dig mer säker på att du gör ett bra jobb”. 
 
På ditt nästa jobb: Håll ögonen öppna och leta efter tecken som visar på att ditt framtida team är drivet och resultatorienterat. Det kan vara tecken som regelbundna uppföljningsmöten med chefen eller ord som ”målsättning och personlig utveckling” i platsannonsen till exempel. Du kan fråga chefen om hur han eller hon definierar framgång och driver sitt team framåt. 
 
2. Att du känner dig uppskattad
Att känna sig uppskattad är den näst viktigaste lyckofaktorn enligt studien. 
“Människor vill känna att de gör ett bra jobb och att de uppskattas av sina arbetsgivare”, säger Crawford. Detta kan naturligtvis visas på många olika sätt – från ett enkelt tackmail till en löneförhöjning. 
 
På ditt nuvarande jobb: Bara för att din chef inte visar dig någon uppskattning innebär det inte att du gör ett dåligt jobb. Det kan snarare vara så att din chef förmodligen inte är bra på att kommunicera, eller helt enkelt inte tänker på det. Saknar du feedback behöver du vara proaktiv och själv be om avstämningsmöten. 

På ditt nästa jobb: Gör din research om vad de anställda tycker och säger om sin arbetsplats. Känner de sig uppskattade? Får de höra att de gjort ett bra jobb? Detta är bra indikationer på hur företagskulturen ser ut. 
 
3. Att du tycker om dina kollegor
Studien visar också att anställda som tycker om sina kollegor har 2,5 gånger större chans att vara lyckliga på jobbet. Samtidigt kom en Gallup-studie fram till att nära relationer med kollegor ökar en medarbetares välmående med 50 %.
 
“Relationer är en av de bästa förutsättningarna för lycka inom i princip alla områden”, säger karriärförfattaren Christine Carter.

På ditt nuvarande jobb: “Du kommer närmare dina kollegor om du intresserar dig för och pratar om deras liv utanför jobbet”, säger Carter. Med andra ord – se till att inte bli kollegan som bara pratar jobb hela tiden. Visa ett genuint intresse för dem och deras intressen. Och vem vet, kanske hittar du din nya bästa kompis samtidigt. 

På ditt nästa jobb: Ta reda på mer om vilka som jobbar på din framtida arbetsplats. Fråga den som intervjuar dig om stämningen i teamet och en extra fördel är om du kan få träffa några av dem. 
 
4. Att du får ta eget ansvar
Att få känna ansvar och kunna ta egna beslut är också en faktor som påverkar en anställds välmående. “Du behöver få känna att du styr ditt eget arbete”, säger Carter. 

Tyvärr är det bara 23 % av deltagarna i undersökningen som känner så. Hälften svarade att de endast har lite eller ingen kontroll över deras eget arbete. 

På ditt nuvarande jobb: Vill du få mer ansvar men har en chef som vill vara involverad i allt du gör? Då finns det några sätt att ändra dennes beteende på.  

”Chefer med kontrollbehov som vill vara involverad i allt du gör behöver proaktiv försäkran om att det gör ett bra jobb”, menar Wichansky. ”Bygg därför upp din chefs självförtroende med regelbundna uppdateringar om hur allting går”, fortsätter hon. 

Du behöver heller inte vara rädd för att be om mer ansvar. Din chef har kanske inte insett att du är redo för större ansvarsområden och projekt. 

På ditt nästa jobb: Om du tycker att eget ansvar är viktigt behöver du klargöra det för framtida arbetsgivare redan under intervjuprocessen. Säg att du behöver få jobba självständigt och ta egna beslut kring ditt jobb och dina arbetsområden. 

Glöm heller inte att läsa igenom platsannonsen noga. Håll utkik efter fraser som ”självständigt arbete” för att skapa dig en uppfattning av hur tjänster ser ut.  

5. Att du har något att vara stolt över 
Anställda som är stolta över sitt jobb, sin arbetsgivare och sina prestationer har tre gånger så stor chans till att vara lyckliga i sin arbetssituation än andra. Detta är extra rimligt då “företagskultur” är en av de viktigaste faktorerna för jobbsökande millennials. 

På ditt nuvarande eller nästa jobb: För vissa personer är det viktigt att jobba på företag med hög status i branschen, för andra spelar vad företaget står för och erbjuder en större roll. 

Om du inte per automatik stoltserar med var du jobbar kan det vara bra att skriva ner några punkter om vad som är den bakomliggande orsaken. Går det att ändra på? Du tycker kanske till exempel inte om arbetssättet i ditt team, men går det att byta till ett där du skulle trivas bättre? 

Om problemen inte går att lösa i din position kan du gå tillbaka till din lista för att skapa dig en uppfattning av vad som är viktigt för dig. Därefter kan du börja leta efter arbetsgivare med liknande värden och prioriteringar.