Skip to main content

Hur man skriver ett personligt brev | 10 tips

Hur man skriver ett personligt brev | 10 tips

Att skriva ett personligt brev

Det finns några beståndsdelar som måste ingå i varje personligt brev. När du vet hur man skriver ett personligt brev på rätt sätt, kan du göra det för vilket jobb du än vill söka. Följ bara dessa enkla steg:

 1. Börja med ditt namn och adress. Dina kontaktuppgifter ska stå i det övre högra hörnet av ditt personliga brev. Inkludera din e-postadress och ditt
 2. Skriv datumet för ditt brev nedanför dina kontaktuppgifter.
 3. Lägg till kontaktuppgifterna till din mottagare. Skriv dessa uppgifter på nästa rad i brevet, men på vänster sida av dokumentet. Tillsammans med jobbtiteln skriver du även namnet på den person du adresserar.
 4. Lägg till jobbtiteln .
 5. Lägg till företagets namn och adress. Även detta bör stå till väster i dokumentet.
 6. Tilltala din läsare. Lämna en tom rad under kontaktuppgifterna och skriv sedan ”Hej Daniel Johansson”, eller vad namnet kan tänkas vara. Om du inte har namnet räcker det att skriva ”Hej,”.
 7. Lägg till referensen för din ansökan. Innan du börjar skriva brevet bör du ha med referensen för din jobbansökan, till exempel ”Re: Maskintekniker” eller Ref – HR /004”.
 8. Presentera ditt CV i två eller tre korta stycken.
 9. Avsluta och signera ditt brev. I de flesta fall avslutar du med ”Vänliga hälsningar” och ditt namn. Lämna ett tillräckligt stort mellanrum så att du kan skriva under med din signatur, oavsett om det är elektroniskt eller handskrivet.
 10. Brevet avslutas endast informellt om du känner personen du skriver till, som när du ansöker internt inom din organisation. I dessa fall kan du skriva ”Hälsningar”.

Vad som bör ingå i ett personligt brev

 • Säg att du bifogar ditt CV i huvudtexten av ditt personliga brev.
 • Ta inte med allt från ditt CV, då det riskerar att skapa intrycket av att du upprepar dig. Det är bättre att satsa på att framhålla ett par punkter från ditt CV som är särskilt relevanta för jobbet du söker.
 • Håll brevet kort och enkelt. En mening räcker om du kan få med allt du vill säga. Om du behöver ytterligare en paragraf så lämnar du en blankrad för att undvika långa textpassager. Det gör även brevet lättare att läsa.
 • Anpassa brevet efter företaget, organisationen eller jobbpositionen för att visa att du inte använder en standardmall. Nämn några punkter om hur du till exempel ser fram emot att höra tillbaka från ett företag med specialkunskap inom sitt område.
 • Kontrollera stavningen i brevet noga. Se till att du har hittat och korrigerat alla tänkbara felaktigheter.
 • Ladda upp ditt personliga brev på Monster.

Kom ihåg att ditt personliga brev är det första som din potentiella arbetsgivare kommer att titta på när de överväger din ansökan. Lägg därför tid och energi på att göra det så bra som möjligt i steget mot ett nytt jobb!


Back to top