Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Webbutvecklare

Webbutvecklare - Beskrivning En allt större del av företagens verksamhet flyttar ut på nätet. Som webbutvecklare ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Webbutvecklare - Beskrivning

En allt större del av företagens verksamhet flyttar ut på nätet. Som webbutvecklare hänger man med i sin samtid och utvecklar, administrerar samt har ett övergripande ansvar av driften på moderna webbplatser. Arbetsplatsen är i regel en webbyrå, ett e-handelsbolag, online-/internetbolag eller ett större multinationellt företag. Men jobbmöjligheter finns även inom myndigheter och statliga verksamheter

Att jobba som webbutvecklare innefattar den samlingsbeteckning för ett yrke som ansvarar för själva uppbyggnaden av en webbplats. Bland dessa uppgifter inkluderas kodning, programmering på server- och klientsidan, systemutveckling, datasäkerhet, att bygga databaser, design med mera. Som webbutvecklare handlar det dessutom både om att skapa webbapplikationer och att vara specialist på kodspråk som HTML och CSS.

Webbutvecklare - Krav på utbildning

Det finns olika sätt att utbilda sig på för att få jobb som webbutvecklare. Man kan bland annat läsa program inom webbutveckling och programmering vid flera universitet och högskolor i Sverige. En sådan utbildning fokuserar på såväl praktiska som teoretiska färdigheter. Man kan också välja att läsa till systemvetare. Flera av dessa utbildningar är fullgoda och du blir klar webbutvecklare redo för arbetslivet. Därutöver finns specialutbildningar på högre nivåer med särskilda inriktningar för spetskompetens på vissa områden inom IT och webb.

Webbutvecklare - Arbetsmarknad

I och med att e-handel och generell verksamhet på nätet ständigt ökar är behovet av webbutvecklare likaså stadigt. Möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning är goda och arbetsmarknaden pekar fortsatt uppåt.

Webbutvecklare - Löneläge

Lönerna för jobb som webbutvecklare har stor spridning beroende på kunskaper och erfarenheter. Genom att specialisera sig mot ett fackområde och få allt svårare uppgifter på arbetsplatsen ökar också lönen. Marknadslönen för en webbutvecklare ligger enligt fackförbundet Unionen på mellan 27 200 och 38 700 kronor i månaden. Många nyutexaminerade börjar också arbeta som juniora webbutvecklare, för att sedan utvecklas i tjänsten och på detta sätt stiga i lön.

  1. Jobb
  2. Webbutvecklare