Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Verksamhetschef

Verksamhetschef - Beskrivning Verksamhetschefens uppdrag är att ansvara för budget, arbetsmiljö, personal samt att ...

Verksamhetschef till Vuxenutbildningen hos Uddevalla kommun

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 45130
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Verksamhetschef - Beskrivning

Verksamhetschefens uppdrag är att ansvara för budget, arbetsmiljö, personal samt att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten. Ofta har verksamhetschefen själv erfarenhet av att arbeta inom liknande verksamheter. Arbetet innebär stort ansvar och det krävs ledarskap samt kunskaper inom verksamheten, ekonomi och administration. Verksamhetschefen ansvarar för att organisationen möter uppsatta mål, utveckling av resultat och är även ofta ansvarig för personalfrågor och allt som rör personalens arbetsmiljö.

De flesta verksamhetschefer är underställda antingen en förvaltningschef om man jobbar i offentlig sektor eller en verkställande direktör om man jobbar i privat sektor. En del verksamhetschefer går senare över till att arbeta som regionchefer

Verksamhetschef - Krav på utbildning

De flesta som arbetar som verksamhetschefer är utbildade till socionomer eller har annan akademisk utbildning inom sjukvård eller beteendevetenskap. Det finns även de som är utbildade till läkare eller sjuksköterskor som sedan börjat arbeta som verksamhetschefer. De har ofta erfarenhet av att själva jobba i verksamheten. En del läser extra kurser speciellt inriktade för dem som vill ha jobb som verksamhetschef.

Verksamhetschef - Arbetsmarknad

De flesta tjänsterna finns inom den offentliga sektorn. Främst finns jobben på kommunala vårdcentraler, äldreboenden, skolor och andra kommunala organisationer. Det blir dock vanligare med verksamhetschefer inom den privata sektorn. Även då rör det sig främst om privata skolor, vårdcentraler och liknande organisationer.

Verksamhetschef - Löneläge

Lönenivån för verksamhetschefer skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet de jobbar för. Det är även olika från organisation till organisation vilka uppgifter en verksamhetschef har, där vissa tjänster innebär större ansvar än andra. En chef på mellannivå tjänar mindre än en chef på högre nivå, verksamhetschefer kan hamna i olika kategorier beroende på sina uppgifter. De som har mer ansvar tjänar mer än de vars ansvar är mer delegerat. Att jobba i en större verksamhet ger i regel högre lön än att jobba i en mindre organisation.

  1. Jobb
  2. Verksamhetschef