Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Vaktmästare

Vaktmästare - Beskrivning En vaktmästare jobbar med skötsel, underhåll och reparationer av olika slag. Det är en ...

Se fler jobb

Vaktmästare - Beskrivning

En vaktmästare jobbar med skötsel, underhåll och reparationer av olika slag. Det är en yrkesroll som är såväl teknisk som praktisk och man ansvarar ofta för bland annat värme, ventilation och att andra system fungerar som de ska. Vanliga arbetsplatser är skolor, företag, idrottsarenor, köpcentrum, myndigheter och inom sjukvården. En vaktmästare jobbar till exempel med att kontrollera system, ansvara för transporter samt hantering av nycklar och låssystem. Andra vanliga arbetsuppgifter är att reparera eller ersätta saker som är trasiga samt att köpa in olika varor. Det är också vanligt att man har ansvar för att teknisk utrustning fungerar. Det finns flera olika inriktningar man kan ha inom vaktmästaryrket, exempelvis som skolvaktmästare eller sjukhusvaktmästare.

Vaktmästare - Krav på utbildning

Det är vanligt att en vaktmästare har tidigare erfarenhet inom områden som bygg, el eller ventilation, värme och sanitet. Gymnasieskolan erbjuder en utbildning inom fastighetsskötsel på Energiprogrammet. Även inom Komvux finns möjlighet att läsa en utbildning som förberedelse för arbetet som vaktmästare. Vid vissa anställningar är körkort ett krav. För sjukhusvaktmästare kan truckkort även efterfrågas. En vaktmästare jobbar även mycket med datorer, så grundläggande IT-kunskaper och datorvana är därför ofta nödvändiga. Det finns även arbetsgivare som söker studenter för extrajobb eller sommarjobb inom vaktmästeri. Då brukar enklare arbetsuppgifter som byte av lampor, tömning av avfallskärl och hantering av post, bud och fax ingå.

Vaktmästare - Arbetsmarknad

Vaktmästare är en yrkeskår med en hög medelålder. Inom de närmaste åren kommer pensioneringar leda till nya arbetstillfällen för jobb som vaktmästare. Arbetsgivarna ökar sina krav på kompetens vilket ger en gynnsam utveckling för vaktmästare med specialkompetens.

Vaktmästare - Löneläge

Lönen för en vaktmästare skiljer sig åt beroende på ansvarsområde. För vissa ingår till exempel posthantering och säkerhetsarbete i arbetsuppgifterna. Kunskap och tidigare erfarenhet inverkar också på lönesättningen. Lönen för en vaktmästare varierar i snitt mellan 22 900 och 27 500 kronor per månad. Vissa vaktmästare arbetar i nära samarbete med fastighetsskötare och driftekniker.

  1. Jobb
  2. Vaktmästare