Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Undersköterska

Undersköterska - Beskrivning En undersköterska jobbar med praktisk omvårdnad inom olika former av vård och omsorg. ...

Undersköterska söks för uppdrag i Norrköping

Östergötlands län, Östergötlands län, 60232
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Undersköterska - Beskrivning

En undersköterska jobbar med praktisk omvårdnad inom olika former av vård och omsorg. Uppgifterna kan variera en del beroende på inom vilken form av vård eller omsorg undersköterskans arbete utförs men det handlar i regel om att bädda sängar, hjälpa vårdtagare och patienter med hygienen, servera mat och dryck och liknande.

Till arbetsuppgifterna kan det emellertid också ingå en del rent medicinska uppgifter som att mäta temperatur, blodtryck, puls, tömma kateter och så vidare. Mer avancerade medicinska uppgifter, som att ge läkemedel, lägga om sår, ge sprutor, sätta kateter och så vidare kan utföras av en undersköterska som fått delegering.

Undersköterska - Krav på utbildning

Jobbtiteln "undersköterska" är i dagsläget inte en skyddad titel. Arbetsgivare brukar dock kräva en genomgången utbildning, antingen ett treårigt omvårdnadsprogram på gymnasiet, eller någon av de många utbildningar i yrket som erbjuds via Komvux och yrkeshögskolor. Dessa utbildningar brukar ta mellan ett och två år att slutföra.

Undersköterska - Arbetsmarknad

Hur svårt är det för en undersköterska att få jobb? Enligt Arbetsförmedlingens prognos från 2014 ser arbetsmarknaden för undersköterskor mycket ljus ut. Dels blir befolkningen äldre, vilket ökar kraven på vård och omsorg, dels väljer många av dagens undersköterskor att vidareutbilda sig på olika sätt vilket ökar behovet av nyrekryteringar. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kommer över 60 000 undersköterskor att behövas fram till 2019 inom den offentliga och privata sektorn. Med andra ord är det relativt lätt att hitta undersköterskejobb under överskådlig framtid.

Undersköterska - Löneläge

Medellönen för jobb som undersköterska ligger på 24 800 i offentlig sektor och 25 200 inom den privata sektorn. Medianlönen ligger på 24 800 med 21 700 som lägsta lön och 28 500 som högsta. Lönespridningen över landet är relativt låg, med en skillnad på 700 kronor i medellön mellan den högst betalda regionen, Stockholm, och de lägst betalda, Sydsverige och Norra Mellansverige.

  1. Jobb
  2. Undersköterska