Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Sjuksköterska

Sjuksköterska - Översikt Som sjuksköterska jobbar man aktivt med att förebygga hälsorisker. Ett grundläggande arbete ...

Sjuksköterska natt till Borås

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 50334
Har ansökt Sparat

Astma/KOL sjuksköterska till Uddevalla

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 45130
Har ansökt Sparat

Psykiatriker till WeMinds öppenpsykiatriska mottagning i Göteborg

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 41103
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Sjuksköterska - Översikt

Som sjuksköterska jobbar man aktivt med att förebygga hälsorisker. Ett grundläggande arbete ligger därför i att motivera till förändrade vanor och livsstilar för att förebygga, främja samt återskapa en god hälsa i så stor utsträckning som möjligt. Grundläggande kännedom om omvårdnad är därför avgörande samt kunskap inom områden som bland annat relaterar till biomedicin, samhälls- och beteendevetenskap samt pedagogik. Detta är ett yrke som till lika stor del rör vård som utbildning. Som sjuksköterska jobbar man nära människor vilket gör frågor gällande etik och hänsynstagande viktiga. Arbetsplatsen är i regel sjukhus, primärvård, öppenvård, närvård, barnhälsovård, företagshälsovård eller vård i hemmet. Sjuksköterskan ansvarar oftast för hela vårdprocessen och omvårdnadsarbetet för en individ. Här ingår att utvärdera, planera och följa upp de insatser som måste vidtas tillsammans med medarbetare och patientens närstående.

Sjuksköterska - Krav på utbildning

För att bli sjuksköterska avlägger man en grundutbildning på tre års studier som resulterar i såväl en yrkesexamen som en kandidatexamen. Här blandas teori med praktik genom kliniska studier och utbildningens huvudområde är vårdvetenskap. Efter avslutade studier går det att ansöka om en legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Grundutbildningen ger även tillgång till studier på avancerad nivå. Många väljer att gå vidare med särskilda inriktningar för att till exempel bli specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska eller att få ettbarnmorske jobb.

Sjuksköterska - Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god och det finns en ständig efterfrågan, särskilt inom landsting.

Sjuksköterska - Löneläge

Lönerna för jobb som sjuksköterska varierar beroende på typ av anställning och förtroendeuppdrag. Därtill är medianlönen skiftande i relation till om tjänsten är förlagd till privat eller offentlig sektor. Som sjuksköterska kan man även besitta högre positioner på en avdelning där lönerna ligger högre. Dessa anställningar kan bland annat vara vårdutvecklare, chefssjuksköterska eller enhetschef.

  1. Jobb
  2. Sjuksköterska