Switch to search results

Kunskaper Servicetekniker

Servicetekniker - Beskrivning En tjänst som servicetekniker kan variera beroende på vilken inriktning serviceteknikern ...

Servicetekniker till Junttan

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat

Servicetekniker till Menerga

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat

Servicetekniker till Askling Bil

Linköping, Östergötlands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat

Servicetekniker inom VVS!

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat

Servicetekniker till Almondy AB, Göteborg

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Servicetekniker - Beskrivning

En tjänst som servicetekniker kan variera beroende på vilken inriktning serviceteknikern har. Servicetekniker som arbetar med hushållsmaskiner arbetar främst med installation, service och reparation av diverse maskiner som till exempel tvättmaskiner, spisar eller kylskåp och frysar. Vanligtvis jobbar de på plats hos kunden i privata hushåll eller kommersiella kök och butiker.

Servicetekniker som arbetar med kontorsmaskiner installerar och reparerar maskiner som till exempel kopiatorer, skrivare och även datorer. Därför krävs det god kunskap om datorer och nätverk eftersom kontorsmaskiner ofta är anslutna till dessa. De kan också erbjuda pågående service av kontorsmaskinerna.

Servicetekniker inom IT-sektorn installerar och reparerar datorer och kringutrustning hos kunder, oftast på plats. Vanligtvis är kunderna företag eller kontor.

Servicetekniker - Krav på utbildning

En servicetekniker bör ha en utbildning från energi- eller teknikprogrammet på gymnasiet som grund. Kunskap om digital teknik är till fördel. Servicetekniker kan också få vidareutbildning inom företaget där de arbetar, exempelvis produktutbildningar och certifieringar. Ett körkort är vanligtvis nödvändigt eftersom en servicetekniker ofta jobbar på plats hos olika kunder. Andra eftertraktade utbildningar är till exempel systemteknik eller utbildningar i datanätteknik som finns på yrkeshögskolor.

Servicetekniker - Arbetsmarknad

Eftersom serviceteknik innefattar ett brett fält med många olika inriktningar är det svårt att bedöma situationen angående konkurrens och utbud på jobb. Arbetsförmedlingen ger ingen prognos för denna yrkesgrupp men för vissa inriktningar inom yrkesgruppen finns det bra framtida möjligheter till jobb som servicetekniker. Servicetekniker inom IT-sektorn väntas stiga i efterfrågan inom de kommande fem till tio åren även om det för tillfället råder balans inom yrket, vilket betyder att det utbildas lika många servicetekniker som det anställs och finns behov av.

Servicetekniker - Löneläge

Medellönen för en servicetekniker är runt 23 500 konor per månad. Medellönerna är som regel högre i den privata sektorn jämfört med den kommunala. Lönen varierar även mellan inriktningar, för en servicetekniker som jobbar med IT är medellönen cirka 33 000 kronor per månad, medan för en servicetekniker som jobbar med hushållsmaskiner är den runt 29 000 kronor i månaden.

  1. Jobb
  2. Servicetekniker