Switch to search results

Samhällsplanerare - Översikt

Som samhällsplanerare är man med och utvecklar städer, platser och regioner. Arbetet är inriktat på hållbarhet med ett alltmer tilltagande miljöfokus med grön infrastruktur och förhållanden. Här handlar det om att jobba mot uppsatta mål som matchar en kommun eller ett företags visioner. Som samhällsplanerare går uppgiften därför delvis ut på att ta fram prognoser, statistik och underlag för ett planeringsarbete, utformning samt uppföljning under arbetets gång. En samhällsplanerare arbetar såväl strategiskt som operationellt. Samhällsplanering innebär att projektera en samhällsutbyggnad och i det ta hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. En förändrad befolkningssammansättning, såväl etniskt som åldersmässigt, skapar krav på förändring, tillsammans med globalisering och en omvandling i arbetslivet. Klimathot och miljöförstöring är hot som genererar behovet efter samhällsplanerare som kan sammanställa den här typen av kunskap inom olika specialområden.

Samhällsplanerare - Krav på utbildning

För att bli samhällsplanerare finns det särskilda samhällsplanerarprogram på universitetet på tre år, vilket resulterar i en kandidatexamen. Här ingår en stor del sociologi och samhällsgeografi. Planering är en överhängande del i utbildningen för att öva såväl analytisk som strategisk förmåga. Ett viktig inslag är också att lära sig samspelet mellan nationella och internationella förhållanden. Det går även att läsa en ren samhällsvetenskaplig utbildning, också den på tre år. Därtill finns inriktningar att lägga till med fokus på politik, ekonomi, statistik och kommunikation. Flera kan också utbilda sig mot ingenjörsteknik.

Samhällsplanerare - Arbetsmarknad

Efter avslutade studier ser arbetsmarknaden ljus ut då det finns ett stort utbud av potentiella arbetsgivare. Däremot råder det står konkurrens om jobben. Kommuner, statliga myndigheter, organisationer, näringsliv och regionala aktörer efterfrågar alla samhällsplanerare där det är vanligt att arbeta inom projekt, inte sällan inom projektlednings jobb.

Samhällsplanerare - Löneläge

En median lön för en samhällsplanerare ligger på omkring 26 000 kr/månaden (SACO), och högre efter några års erfarenhet.

  1. Jobb
  2. Samhällsplanerare