Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Redovisningskonsult

Redovisningskonsult - Beskrivning En redovisningskonsult har ett mångsidigt arbete som innefattar allt från att ...

Se fler jobb

Redovisningskonsult - Beskrivning

En redovisningskonsult har ett mångsidigt arbete som innefattar allt från att ansvara för löner och den löpande bokföringen till att upprätta årsredovisningar och finansiella rapporter. En redovisningskonsult jobbar även med deklarationer, arbetsgivaravgifter och olika utredningar, ekonomiadministration ingår också i rollen. En redovisningskonsult jobbar ibland även med att skapa budgetar för att företaget ska uppnå sina mål. Som redovisningskonsult jobbar man ofta med en nära kontakt till sina kunder som kan finnas inom både små och stora företag liksom internationella koncerner. Konsultation och affärsrådgivning ingår även ofta i rollen som redovisningskonsult.

Redovisningskonsult - Krav på utbildning

För att utföra arbetet som redovisningskonsult krävs det en bred kompetens inom redovisningsområdet men även specialkunskap inom moms och skattelagstiftning behövs. Det finns flera olika högskole- och universitetsutbildningar som förberedelse för att genomföra arbetet som redovisningskonsult. Det finns även eftergymnasiala utbildningar liksom yrkeshögskoleutbildningar som också ger en grund för att arbeta som redovisningskonsult. Det är även möjligt att läsa redovisningsekonomi på distans. Många som arbetar som redovisningskonsulter har till exempel en examen som civilekonom eller en annan djup ekonomiutbildning.

Redovisningskonsult - Arbetsmarknad

Som redovisningskonsult jobbar man med en rad olika typer av arbetsgivare. Något som anses påverka arbetsmarknaden för redovisningskonsulter positivt är att revisionsplikten för de mindre aktiebolagen upphörde att gälla år 2010 vilket tros ge redovisningskonsulten möjligheter att stötta och ge service till företagen. En redovisningskonsult kan arbeta med en rad olika uppgifter inom områdena ekonomi och finans. Förändringar inom redovisningsområdet som till exempel nya redovisningsstandarder innebär också möjligheter för den med specialkompetens.

Redovisningskonsult - Löneläge

Medellönen för en redovisningskonsult är cirka 33 000 kr enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån och Redovisningsekonomerna. Utbildning och erfarenhet påverkar löneutvecklingen. Andra faktorer som påverkar löneläget är om man jobbar inom den privata sektorn eller inom den offentliga, där arbetsgivare inom den privata sektorn i regel erbjuder högre löner.

  1. Jobb
  2. Redovisningskonsult