Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Polis

Polis - Beskrivning En polis ska förebygga men också bekämpa brott som sker i samhället. Arbetsfältet är brett och ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Polis - Beskrivning

En polis ska förebygga men också bekämpa brott som sker i samhället. Arbetsfältet är brett och innehåller många olika typer av arbetsuppgifter. Yrket innebär allt från övervakning och patrullering till ingripande vid brott. För en polis innebär det även uppgifter som trafikövervakning samt att informera människor om hur vi förebygger brott. Samarbete sker även med bland annat skola, socialtjänst och kriminaltjänst.

Yrkesrollen innebär även att man tar emot brottsanmälningar från allmänheten liksom att göra utredningar och förhöra vittnen. Olika former av tekniska undersökningar ingår även i arbetet. För vissa poliser ingår även spaning och brottsutredning i arbetsuppgifterna. En polis anställs vid polismyndigheten och arbetet sker på något av landets många poliskontor.

Polis - Krav på utbildning

Polisutbildningen är 2,5 år lång. Utbildning för blivande poliser finns i Solna, Umeå och i Växjö. Studenterna förbereds för jobbet som polis genom att studera regelverk och metoder. Utbildningen rymmer både teori och praktik. Efter att ha fått sin polisexamen kan man söka arbete som polis. För att ansöka till utbildningen krävs det att man genomgår en säkerhetsprövning vilken syftar på att säkerställa pålitlighet och lämplighet för yrket. Körkort är även nödvändigt.

Polis - Arbetsmarknad

Enligt prognoser från Arbetsförmedlingen möter blivande poliser en god arbetsmarknad under de närmaste åren. Alla som klarar utbildningen får arbete och därför är arbetslösheten bland poliser väldigt låg i jämförelse med andra yrkesgrupper. Hur många polistjänster som finns vid de olika stationerna bestäms av politiska beslut. Även under de närmaste tio åren anses poliser ha en god arbetsmarknad. Poliser kan även arbeta som väktare.

Polis - Löneläge

Medellönen för en polis är cirka 31 200 kronor i månaden, variationer sker beroende på såväl uppgifter som prestation. Lönen regleras oftast genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Poliser arbetar dygnet runt och deras arbete sker på årets alla dagar.

  1. Jobb
  2. Polis