Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Personalvetare

Personalvetare - Översikt Som personalvetare arbetar man med frågor som rör organisation och personal med hela ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Personalvetare - Översikt

Som personalvetare arbetar man med frågor som rör organisation och personal med hela arbetsmarknaden som bas. Här gäller det att ha kunskap om människan, verksamheten och vad regelverket säger. Vid förändringsarbeten, affärs- och verksamhetsutveckling eller strategiska beslut blir personalvetarens roll viktig. En summerande beskrivning av dennes roll är rekrytering, att utveckla personalen i deras arbetssituation, att få dem att trivas samt att minska i medarbetarantal vid behov, vilket kan vara en utmaning att göra på rätt sätt. Givet denna beskrivning är rollen såväl strategisk som operativ. Karriärvägledning, kompetensutveckling, avvecklingsarbete och förhandling är regelbundna inslag i en personalvetares vardag. Allt detta relaterar ständigt till frågor om arbetsrätt, försäkring, arbetsmiljö och löner. Därför är personalvetaren en slags spindel i nätet för att få verksamheten att fungera på ett smidigt sätt.

Personalvetare - Krav på utbildning

Personalvetarutbildningen är på grundnivå tre år, vilket resulterar i en kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Sedan kan man välja att läsa på avancerad nivå för en magister- eller masterexamen. Därtill är det många som väljer att fortsätta med specifika inriktningar för att tillskansa sig spetskompetenser av olika slag. Sociologi, pedagogik och psykologi är bara några, ofta med inriktning mot arbetslivet. Med inblandning av frågor som rör juridik är det många gånger också ett tillval. Personalvetarexamen ger även tillgång till yrken som personalansvarig, personalsekreterare, HR-konsult och rekryterare med flera.

Personalvetare - Arbetsmarknad

Det råder en jämn fördelning mellan antalet lediga jobb som personalvetare och antalet utbildade på arbetsmarknaden, även bland de med några års erfarenhet.

Personalvetare - Löneläge

Lönerna för personalvetare jobb skiljer sig åt beroende på avancemang och erfarenhet. De enskilda kompetenserna och ansvarsområdena påverkar också månadslönen. Därtill varierar den utifrån om man är anställd inom privat eller offentlig sektor. För en nyutexaminerad personalvetare är ingångslönen cirka 25 000 kr/månaden, medan en median lön tio år efter examen är 36 000/månaden (SACO 2016). För de som avancerar till bland annat ett personalchefs jobb växer lönen ytterligare.

  1. Jobb
  2. Personalvetare