Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Karriärinformation Media

Media jobb - Översikt Jobb inom media öppnar upp för en variationsrik yrkesroll såväl nationellt som internationellt. ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Media jobb - Översikt

Jobb inom media öppnar upp för en variationsrik yrkesroll såväl nationellt som internationellt. Det är många titlar som ryms inom paraplybegreppet media. Ofta går arbetet ut på omvärldsbevakning, textproduktion, radio, journalistik, TV eller redaktionellt arbete. Jobben är många som en medieutbildning kan leda till. Inom media arbetar man såväl strategiskt som kreativt. Arbetsplatsen kan vara ett företag, en nyhetsbyrå, en tidningsredaktion, organisation, myndighet eller kommun och mer därtill. Verksamheterna är till flertalet där det behövs medierelaterad arbetskraft. Kommunikation och information är också viktiga inslag och arbetsuppgifterna ger omväxling allt som oftast. Här kan det bland annat handla om att förmedla budskap till såväl medarbetare som omvärld, att skriva artiklar, skapa reportage, filma, intervjua och mycket mer. Många gånger jobbar man projektbaserat med en avlagd budget.

Media jobb - Krav på utbildning

Det finns olika vägar att gå för jobb inom media beroende på vilken inriktning man önskar. En grundläggande utbildning är en kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap på universitet på tre år och 180 högskolepoäng. Efter denna går det även att söka sig till vidareutbildningar på avancerad nivå. Utöver detta finns rena journalistlinjer som leder till journalist jobb på till exempel dagstidningar, tidskrifter och radio.

Media jobb - Arbetsmarknad

Media är en bransch som ständigt växer, inte minst digital media, vilket betyder att det finns många jobb men att det på samma gång råder hög konkurrens om positionerna. Att nischa sig är därför en god idé om man aspirerar särskilda arbetsplatser eller områden, som exempelvis musiktekniker jobb.

Media jobb - Löneläge

Detta är en dynamisk bransch där många jobbar projektbaserat men heltidstjänster förekommer. Lönerna varierar kraftigt beroende på anställningsform och arbetsplats. Generellt sett ligger lönerna relativt högt.

  1. Jobb
  2. Media