Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Marknadskoordinator

Marknadskoordinator - Beskrivning En marknadskoordinator är intresserad av information och behövs i en alltmer ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Marknadskoordinator - Beskrivning

En marknadskoordinator är intresserad av information och behövs i en alltmer digitaliserad värld. Tjänsten går ut på att analysera produkters och marknaders lönsamhet. Detta görs genom att studera behov och efterfrågan, produkter och produktutveckling, konkurrensförhållanden samt ett företags egna förutsättningar i relation till externa faktorer. Det är en fördel om man som marknadskoordinator uppskattar att sammanställa statistik och är analytiskt lagd.

Ett jobb som marknadskoordinator går i första hand ut på att formulera marknadsstrategier och att genomföra åtgärder. En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att samla information samt att hantera material. Arbetsuppgifterna och ansvarsområderna för en marknadskoordinator skiljer sig emellertid åt beroende på arbetsplats och företagets storlek.

En stor del marknadsföring ingår i en marknadskoordinators jobb. Relaterade uppgifter är att stödja produktionsavdelningar med presentationer och material, att planera och ordna events samt sysselsättning med PR, grafisk produktion etc.

Allt fler företag finns idag representerade på sociala medier och många marknadsför och annonserar sig via dessa kanaler. Därför är det som marknadskoordinator avgörande att ha kännedom om hur man bäst syns på dessa plattformar för att öka lönsamheten.

Marknadskoordinator - Krav på utbildning

Som marknadskoordinator kan du ha olika utbildningsbakgrunder. En vanlig väg att gå är att läsa marknadsföring, vilket ingår i flera utbildningar. Det är dessutom vanligt att ha läst en kandidatutbildning i media- och kommunikationsvetenskap på tre år och 180 högskolepoäng. Till denna finns påbyggnadsår på avancerad nivå med olika inriktningar.

Marknadskoordinator - Arbetsmarknad

Hur det ser ut med jobb beror på mot vilken bransch och vilka företag man söker sig till. Hos allt fler aktörer uppstår ett behov av marknadskoordinatorer vilket betyder att det ständigt skapas nya tjänster. Det finns också anställningar som relaterar till marknadskoordinator, såsom bland annat intern- och externkommunikatör eller marknadsanalytiker.

Marknadskoordinator - Löneläge

Löneläget avgörs av arbetsuppgiftens svårighetsgrad samt arbetsplats. Fler ansvarsområden och mer komplexa produkter drar upp lönerna. Marknadslönen ligger på 38 000 kronor per månad och uppåt enligt fackförbundet Unionen.

  1. Jobb
  2. Marknadskoordinator