Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Lokförare - Beskrivning

Lokförare är ett ansvarsfullt och mångsidigt arbete. Som lokförare kan man köra tåg med passagerare eller med gods. Föraren ska kunna hantera en rad situationer där även växlingsarbete kan ingå. En lokförare jobbar också med att gå igenom teknisk utrustning och ställa in bromsar, arbete på bangården kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Tillsammans med övriga medarbetare ansvarar lokföraren för säkerheten under hela resan. För lokförare som jobbar på persontåg ingår även kontakt med passagerarna i arbetsuppgifterna. Innan resan påbörjas ansvarar lokföraren för att meddela övriga passagerare om eventuella störningar. För en lokförare innebär det att se till att tåget körs säkert och med rätt hastighet och föraren måste alltid vara beredd på oväntade händelser.

Lokförare - Krav på utbildning

För få jobb som lokförare får man, enligt Transportstyrelsens föreskrifter, inte ha någon sjukdom eller fysiskt handikapp som kan innebära en risk för säkerheten. God syn (med eller utan glasögon), god hörsel och ett normalt färgseende är också ett krav. För att ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen måste man ha fyllt 20 år. Yrkeshögskoleutbildning för lokförare finns på flera platser runt om i Sverige. Utbildningen är cirka 1,5 år lång och praktik ingår i utbildningsperioden. För den som vill vidareutbilda sig finns möjlighet att bli teknisk rådgivare, det är en yrkesroll som innebär att man ger driftstöd vid tekniska problem med tågen.

Lokförare - Arbetsmarknad

Eftersom fler och fler människor väljer att åka tåg ökar även efterfrågan på lokförare, dessutom väntas stora pensionsavgångar bland lokförare närmaste åren. På sikt anses därför framtidsutsikterna för lokförare vara goda.

Lokförare - Löneläge

För lokförare ligger medellönen på cirka 29 000 till 30 000 kronor per månad. Lönen skiljer sig beroende på tidigare erfarenhet och arbetsplats. Logistik och transport är ett stort arbetsfält med många möjligheter. Lokförare kan till exempel även arbeta med att köra pendeltåg.

  1. Jobb
  2. Lokförare