Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Kurator

Kurator - Beskrivning Eftersom psykisk ohälsa är ett påfallande problem i dagens samhälle har en kurator en viktig och ...

Se fler jobb

Kurator - Beskrivning

Eftersom psykisk ohälsa är ett påfallande problem i dagens samhälle har en kurator en viktig och behövande yrkesroll. Som kurator möter man människor som behöver hjälp, råd och stöd, både enskilt och i grupp. Arbetsrollen går ut på att genom samtal fånga in problem och finna lösningar tillsammans med klienten.

En kurator arbetar, precis som en psykolog, vägledande för att ge stöd åt människor som befinner sig i olika situationer i livet där man behöver ventilera händelser. Att finna lösningar sker genom samtal mellan kurator och patient. Därför innebär jobbet mycket kontakt med människor och det är viktigt att vara lyhörd och engagerad. Kuratorn kan också arbeta på en skola och hantera psykosociala faktorer där det handlar om att se en elev i ett större socialt sammanhang. Här inbegrips både elevvårdsarbete och att handleda skola och föräldrar. Även inom hälso- och sjukvård arbetar en kurator eller socionom utifrån ett helhetsperspektiv, stödsamtal och krisbehandling med anhörig och patienter är ofta förekommande.

Kurator - Krav på utbildning

För att kunna jobba som kurator behöver man läsa socionomprogrammet på universitet eller högskola. Detta är en 3,5 års lång utbildning som ges på ett flertal orter över landet. Vanligt är att man vidareutbildar sig genom socialt- eller behandlingsarbete. Vissa kuratorer har en studiebakgrund inom beteendevetenskap. Efter avslutad grundutbildning finns masterutbildningar inom socionomprogrammet som ger fördjupade kunskaper och är forskningsförberedande. Många yrkesverksamma kuratorer är också utbildade i psykoterapi.

Kurator - Arbetsmarknad

Som kurator jobbar man för det mesta inom sjukvården, med såväl psykisk som kroppslig vård. Arbetsplatsen kan även vara inom öppenvården, såsom vårdcentral eller lasarett. Flera kuratorer arbetar inom utbildningsväsendet. Ett mindre antal kuratorer är anställda inom företagshälsovård och inom kriminalvård eller rättspsykiatri. För en kurator är arbetsmarknaden medelgod. Det finns ett utpräglat behov men konkurrensen om jobben avgörs av regioner i landet.

Kurator - Löneläge

Löneläget för kuratorer är relativt gott där en socialsekreterare eller kurator har en medianlön på omkring 29 400 kr per månad, enligt Statistiska centralbyrån.

  1. Jobb
  2. Kurator