Switch to search results

Karriärinformation Kommunikation

Kommunikation jobb - Översikt Inom ett kommunikations jobb arbetar man med intern och extern kommunikation på ett ...

Har ansökt Sparat

Financial controller till kommande uppdrag Göteborg

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 41103
Har ansökt Sparat

Driftchef till Coor hos SAAB, Göteborgsområdet

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat

Junior Redovisningsekonom

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Kommunikation jobb - Översikt

Inom ett kommunikations jobb arbetar man med intern och extern kommunikation på ett företag eller inom en organisation. Den interna kommunikationen kan exempelvis gå ut på att ge medarbetare och personal information om vad som händer på arbetsplatsen eller i verksamheten via nyhetsbrev, personaltidning, internwebb eller nyhetsbrev. Med ett kommunikations jobb arbetar man nära chefer såväl som personalavdelning, inte sällan i samband med organisatoriska skiften eller förändringar. Inom den externa kommunikationen vänder man sig i regel direkt till medier, kunder eller kommuninvånare. Arbetsplatserna kan skifta väldigt för kommunikations jobb.

Kommunikation jobb - Krav på utbildning

För att få ett kommunikations jobb kan man gå en informatörsutbildning som ges vid många universitet och högskolor inom programmet medie- och kommunikationsvetenskap. Denna utbildning är om 3-4 år heltidsstudier och leder fram till exempelvis ett informationsassistent jobb. Det finns även de som går en journalistutbildning eller kurser inom ekonomi och statsvetenskap för att nå fram till ett kommunikatör jobb.

Kommunikation jobb - Arbetsmarknad

Det är många som vill ha kommunikations jobb och i och med populariteten ökar även konkurrensen. Däremot är allt fler företag och organisationer i behov av yrkesrollen och därför skapas ständigt nya lediga kommunikations jobb. Därför är det bra att besitta specialistkompetenser inom till exempel olika webblösningar och datorprogram.

Kommunikation jobb - Löneläge

Månadslönen för kommunikations jobb varierar beroende på arbetsplats och om man jobbar statligt eller kommunalt. En genomsnittlig månadslön ligger på omkring 35 000 kr. Med längre erfarenhet ökar även lönen. Efter längre erfarenhet finns möjligheten att jobba sig uppåt till en högre position så som ett kommunikationschef jobb.

  1. Jobb
  2. Kommunikation